Archiwum wiadomości

Dom dla Absolwenta 16.05.2017 13:35

„Dom dla Absolwenta” to jeden z elementów programu Miasta promującego Szczecin jako atrakcyjne miejsce do nauki, pracy i zamieszkania.

Jest on realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych "pod klucz" mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych specjalności oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

W ramach programu absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaci pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali, które zostaną przekazane absolwentom znajdują się w nowych i zmodernizowanych budynkach Aktualnie dostępne są 34 mieszkania: 32 na Osiedlu mieszkaniowym „Sienno” położonym przy ul. Pelikana, Flaminga i Łącznej (przy granicy Żelechowej i Warszewa) oraz 2 w budynkach w Śródmieściu przy ul. Chodkiewicza 9.

Więcej informacji w regulaminie na stronie www.domabsolwenta.szczecin.pl.