Informacje bieżące

DUTEK - startuje kolejny rocznik 30.05.2018 10:19

Zgodnie z tradycją 1 czerwca od godziny 8.00 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację na Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny DUTEK, pierwszą i największą w województwie zachodniopomorskim tego typu uczelnię.

W ofercie są bezpłatne zajęcia realizowane przez  nauczycieli akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych (4-8 klasa) oraz ostatniego rocznika gimnazjum. Zaplanowaliśmy zajęcia dla 12 grup 15 osobowych. Będą się one odbywały się w soboty w terminie od września 2018 do czerwca 2019 roku. Młodzi studenci Dutka odbędą cykl zajęć na 10 wydziałach uczelni, w Akademickim Ośrodku Jeździeckim na Osowie oraz w Centrum Szkoleniowo - Badawczym w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

Rekrutacja elektroniczna oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie dutek.pl

Dodatkowo dzięki pozyskanym przez biuro Promocji ZUT,  środkom z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, w projekcie udział weźmie ponad 320 uczniów ze szkół w Przybiernowie, Mirosławcu oraz Wysokiej Kamieńskiej. Zostaną oni objęci dedykowanym dla nich programem kształcenia z zakresu Informatyki, przyrody, modelowania i technik druki 3D, wzornictwa, akwarystyki oraz entomologii. Każdy z modułów będzie trwał 12 godzin lekcyjnych i zaplanowane są od września 2018 roku do kwietnia 2020 roku. Kierownikiem projektu jest Kinga Wełyczko – biuro promocji ZUT.