Informacje bieżące

Profesor ZUT Prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT + 15.04.2017 10:36

W dniu 5 kwietnia 2017 Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisali  we Wrocławiu porozumienie w sprawie przejęcia przez skarb państwa udziałów w Wrocławskiego Centrum Badań  EIT+. Spółka ma stać się częścią tworzonego przez rząd Narodowego Instytutu Technologicznego.

Zawarte porozumienie, które przekazuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrocławską spółkę, to efekt podpisania w połowie lutego listu intencyjnego pomiędzy prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem a Piotrem Dardzińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW. To również efekt nowego i aktywnego podejścia państwa do polityki innowacyjnej.

Do czasu powstania Narodowego Instytutu Technologicznego EIT+ ma być miejscem, w którym wypracowywane będą najlepsze standardy w zakresie współdziałania środowiska naukowego z biznesem.

Miła nam poinformować, że od 6 lutego 2017 prezesem zarządu WCB EIT+ , wybranym w otwartym konkursie,  jest Prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski, dyrektor Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, WTiICh, ZUT w Szczecinie.

 

Więcej  treści i zdjęć z  uroczystości na stronach: