Informacje bieżące

Sukcesy studentów ZUT na konferencji SKN we Wrocławiu 25.05.2018 09:59

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców i Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci reprezentujący oba koła: pani Katarzyna Pszczoła i Filip Hilarski, którzy połączyli swoje zainteresowania z tematyki żywienia i hodowli bydła i wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.
Warto podkreślić, że jest to kolejne z rzędu zwycięstwo SKN Żywieniowców na konferencji organizowanej przez SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Obydwa koła działają na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel, natomiast opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska.
Na tej samej konferencji w sekcji Ekonomicznej, za prezentację referatu pt.: "Innowacyjne modele biznesowe w MŚP (ang. Business model innovation in SME)", pierwsze miejsce zajęła studentka Oksana Urbanskaya reprezentująca Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji. Jest to także kolejne już osiągnięcie ambitnej studentki Wydziału Ekonomicznego. W zeszłym roku na Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zajęła pierwsze miejsce w sekcji Ekonomicznej za referat pt. "Oferta usług edukacyjnych uczelni wyższych w Szczecinie w świetle badań ankietowych".
Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji działa na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, a opiekunem naukowym jest pani prof. nadzw. dr hab. inż. Irena Łącka.

Ponadto na konferencji we Wrocławiu ZUT reprezentowały także Karolina Rutkowska i Barbara Szwichtenberg, studentki Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków. W sesji referatowej Sekcji Biotechnologia, Technologia żywności i żywienia człowieka zaprezentowały wyniki badań pt. „Ocena wybranych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego w grupie
pacjentów poradni kardiologicznej", za które zdobyły II miejsce.

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków działa przy Zakładzie Podstaw Żywienia
Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunami Koła są: dr inż. Anna Bogacka oraz dr inż. Anna Sobczak-Czynsz.
Opiekunom naukowym oraz studentom serdecznie gratuluję uzyskanych wyników i życzę dalszych sukcesów.

Dyplom dla Filipa Hilarskiego i katzryny Pszczoły

Studentki ZUT

Studenci ZUT

Dyplom dla Oksany urbańskiej

Dyplom dla Oksany urbańskiej - I miejsce

Radość ze zwycięstwa

Studenci i członkowie jury

Wystąpienie studentów ZUT