Archiwum wiadomości

Materiały polimerowe dla gospodarki w obiegu zamkniętym 26.09.2022 12:54

W dniach 19-21 września 2022 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii miała miejsce I Szkoła Letnia projektu „GREEN-MAP” – „Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability” dedykowana tematyce zrównoważonego rozwoju materiałów polimerowych dla gospodarki w obiegu zamknietym pt. ”Designing bio-based polymers for circular economy: from green monomers to green polymers”. Spotkanie, które prowadzono w formie hybrydowej (on-line i stacjonarnie) obfitowało w bogaty i ciekawy program wykłądów dotyczacych wykorzystania monomerów/ oligomerów pochodzenia roślinnego do wytwarzania „zielonych” i biodegradowalnych polimerów. Dyskutowano nad kwestiami gospodarki o obiegu zamkniętym w branży jednorazowych wyrobów medycznych oraz stosowania zielonej chemii w synteziwe nowych materiałów polimerowych wykorzystując enzymy i alternatywne, nietoksyczne katalizatory.
Podczas czterech sesji tematycznych: I - Synteza monomerów i polimerów pochodzenia biologicznego, II - Projektowanie materiałów, analiza fizykochemiczna i mikrostrukturalna polimerów biologicznych, III - Funkcjonalizacja i wysoka wydajność polimerów biologicznych oraz IV - Sesja dotycząca produkcji przemysłowej i zastosowań polimerów biologicznych wygłoszonych zostało 15 wykładów przez wybitnych specjalistów z Niderlandów, Niemiec, Włoch i z Polski. Uczestnikami Szkoły Letniej byli nie tylko studenci i doktoranci ale również uczniowie klas licealnych z LO w Gryficach i IX LO w Szczecinie.
Ostatniego dnia odbyło się spotkanie uczestników Konsorcjum podsumowujące Szkołę Letnią. Dyskutowano również nad kolejnymi działaniami w projekcie GREEN-MAP, którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, pracownik Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa.