Archiwum wiadomości

Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum BalticBioMat na ZUT 27.09.2022 12:36

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii w dniach 22 i 23 września 2022 gościło naukowców z 7 krajów Europy i z USA podczas 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science: From Materials Design to Advanced Structures oraganizowane przez Katedrę Inzynierii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemoicznej pod honorowym Patronatem JM Rektora ZUT, prof. Jacka Wróbla, który otworzył uroczyście konferencję wraz z Dziekanem WTiICh, prof. Rafałem Rakoczym.