Archiwum wiadomości

Półmetek projektu GREEN-MAP koordynowanego przez ZUT 24.06.2022 14:58

W styczniu 2020 roku rozpoczął się projekt GREEN-MAP pt. „NOVEL GREEN POLYMERIC MATERIALS FOR MEDICAL PACKAGING AND DISPOSABLES TO IMPROVE HOSPITAL SUSTAINABILITY” finansowany przez Komisję Europejską w ramach Maria Sklodowska Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange. Projekt dotyczy opracowania nowej generacji biodegradowalnych polimerów, które mogą zostać wykorzystane jako sprzęt jednorazowego użytku lub opakowania wyrobów medycznych. Projekt kierowany jest przez prof. dr hab. inż. Mirosławę El Fray z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów i jest realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, pełniący jednocześnie rolę koordynatora, Uniwersytet w Bolonii (Włochy), Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie (Węgry), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN  w Zabrzu oraz firmy: Croda (Niderlandy), KB Folie (Polska), Comprisetec (Niemcy) oraz Ecoinnovazione (Włochy). Partnerem projektu jest amerykańska uczelnia: The Ohio State University, OH.

Mimo wybuchu pandemii i zawieszenia projektu na rok, działania związane z celami projektu były cały czas realizowane, a ich podsumowanie miało miejsce w dniu 10 czerwca 2022 r. na spotkaniu półmetkowym. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy. W spotkaniu wzięło udział 40 osób, z tego 21 było obecnych stacjonarnie, włączając w to gości z USA, Węgier, Włoch i Polski. Obecny był również Oficer Projektu z Brukseli, który nadzoruje realizację projektu.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowy stan realizacji poszczególnych zadań oraz międzysektorową wymianę naukowców i doktorantów. Efektem zrealizowanych do tej pory prac jest 8 publikacji typu „Gold Open Access” związanych z syntezą biodegradowalnych polimerów, ich charakterystyką i przetwórstwem pod kątem wytwarzania nowoczesnych biodegradowalnych opakowań dla przemysłu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku.

Realizacja projektu została bardzo wysoko oceniona przez Oficera Projektu, dzięki czemu projekt uzyska dodatkową promocję ze strony Komisji Europejskiej.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, goście z zagranicy mieli okazję do zwiedzenia naszego pięknego miasta.