Archiwum wiadomości

Spotkanie Nauki i Biznesu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 24.05.2022 09:15

Dialog, wymiana doświadczeń, konsultacje oraz wzmocnienie relacji między środowiskiem naukowym a biznesem to najważniejsze zadania 3. Spotkania Nauki i Biznesu, które odbędzie się 26 maja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

 

Trzecie Spotkanie Nauki i Biznesu zgromadzi w Laboratorium Hala Technologiczna ekspertów, naukowców, biznesmenów oraz 25 przedstawicieli przemysłu m.in.: stoczniowego, offshorowego, przeładunkowego, drzewnego oraz energetyki wiatrowej z Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego.

W tym roku organizatorzy przygotowali m.in.: pokaz systemu zrobotyzowanego transportu, prezentację robota spawalniczego, pokaz znakowania laserowego, prezentację pomiarów emisji elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych, prezentację możliwości testowania i diagnostyki układów hydraulicznych, pomiary drgań, badania wytrzymałości materiałów z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny wytrzymałościowej i młota udarnościowego dużych energii.

Spotkanie ma dać impuls do powstania wspólnych przedsięwzięć i projektów. Wydarzenie będzie  okazją do poznania naukowców oraz zaplecza badawczego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki m.in.: w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, badań nad kooperacją robotów i ludzi w ramach procesów produkcyjnych, badań nad sposobem monitorowania otoczenia maszyn.

Dodatkowo odbędą się prezentacje przedstawicieli świata nauki oraz biznesu połączone z panelami dyskusyjnymi. Naukowcy z Wydziału Elektrycznego ZUT zaprezentują możliwości badawcze Pracowni Badań i Certyfikacji EMC, w której prowadzone są badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, czyli sprawdzeniu, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prof. Mirosław Pajor. Mecenat nad przedsięwzięciem sprawuje Miasto Szczecin.

Tegoroczna edycja Spotkania Nauki i Biznesu odbędzie się 26 maja w czwartek, w Laboratorium Hala Technologiczna przy al. Piastów 19A (wjazd od ul. Sikorskiego 37 - Wydział Elektryczny ZUT). Początek wydarzenia o godz. 9.00. Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie.

 

Prezentowana aparatura badawcza została zakupiona z projektu nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Fot. Michał Dolata