Archiwum wiadomości

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa świętuje swoje 70-lecie 20.09.2022 15:21

Zjazd absolwentów, spotkania w katedrach, wspomnienia z czasów studiów, wydziałowe historie, a na stołach wyroby własnej produkcji – tak Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa będzie świętował swoje 70. urodziny. Główne obchody jubileuszu zaplanowano na 23 września. W uroczystościach weźmie udział ponad 100 absolwentów oraz emerytowani pracownicy wydziału.

 

Wydział od 70 lat kształci specjalistów w zakresie ichtiologii i akwakultury, technologii żywności i żywienia człowieka oraz mikrobiologii.

Naszą największą chlubą są absolwenci. Od początku istnienia wypromowaliśmy ich ponad 10 tysięcy, w tym 434 doktorów i 152 doktorów habilitowanych. Wśród nich są obywatele Polski, ale również Wietnamu, Kostaryki, Wenezueli, Ekwadoru, Meksyku, Peru, Egiptu, Chile, Kanady, USA, Chorwacji oraz Ukrainy – wylicza prof. Krzysztof Formicki, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Absolwenci i pracownicy naukowi wydziału, wnieśli istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki ogólnokrajowej i światowej. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska m.in. w przedsiębiorstwach hodowlanych, przetwórczych, w strukturach administracji państwowej, na uczelniach i w instytutach badawczych lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

Z Olsztyna do Szczecina

Początki wydziału sięgają 1951 roku, kiedy to pierwszego września powołano Wydział Rybacki na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W 1966 roku wydział przeniesiono do Szczecina i włączono go w strukturę Wyższej Szkoły Rolniczej (późniejsza Akademia Rolnicza). Przez lata zmieniał swoją nazwę. Obecną, czyli Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa przyjął w 2002 roku. Pierwszym dziekanem był prof. Stanisław Sakowicz. Wydział już na początku swojego istnienia, posiadał pełne uprawnienia akademickie w zakresie nauk przyrodniczych, a pod koniec lat 90. uzyskał również prawa w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.

Pomimo upływu lat, istnieje szczególna więź pomiędzy absolwentami a nauczycielami akademickimi, którzy przy okazji 70. urodzin wydziału, podzielili się swoimi wspomnieniami.

Z okresu studiów w pamięci zostało ich wiele. Rybacy mieszkali w Domu Studenckim nr 1, w pokojach 3 lub 6-osobowych, w zależności od roku studiów. Standardem były metalowe łóżka, często piętrowe. Łaźnia zbiorowa w piwnicy była dostępna tylko raz w tygodniu. Pomijając te niedostatki, w akademiku kwitło życie kulturalne. Do urządzonego przez nas klubu „Topik” zapraszaliśmy znanych artystów, jak się obecnie mówi – celebrytów – wspomina prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki.

Moja przygoda z wydziałem rozpoczęła się w 1966 r. Byłam jednym z 82 studentów pierwszego roku na kierunku rybactwo na Wydziale Rybactwa Morskiego - „jedynym (jak głosiły informacje prasowe) takim wydziale na świecie na zachód od Związku Radzieckiego”. Specyfika tego kierunku, w tym możliwość odbywania morskich praktyk rybackich oraz dobrze płatnej pracy dla absolwentów sprawiały, że rybactwo morskie w Szczecinie, jawiło się wtedy jako jeden z atrakcyjniejszych kierunków studiów – wspomina prof. dr hab. inż. Grażyna Daczkowska-Kozon.

Poza nauką był też czas na inne rodzaje aktywności i zabawę. Jak dodała „w czynie społecznym porządkowaliśmy teren przed budynkiem wydziału i sadziliśmy topole. Jeździliśmy na wykopki, rajdy, bardziej lub mniej naukowe obozy – dodała prof. Daczkowska-Kozon.

Po zdanej maturze w 1977 roku z tytułem technika rybactwa śródlądowego: jeziorowego, rzecznego i stawowego, pojechałem do Szczecina, gdzie uczestniczyłem w kursie przygotowawczym dla kandydatów na wyższe uczelnie. Mieszkałem w jedenastoosobowym pokoju w domu studenckim „Arkus”, niedaleko wieżowca telewizji. Na zajęcia wędrowałem przez Park Kasprowicza. Wówczas o jedno miejsce na wydziale starało się ponad siedmiu kandydatów – wspomina absolwent Wydziału Rybactwa Morskiego Wrzesław Mechło.

 

Potencjał naukowo-badawczy

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w ciągu 70 lat bardzo się rozwinął. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców, zostały zawarte w tysiącach prac, opublikowanych m.in. w renomowanych czasopismach naukowych. Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat wydział zrealizował 34 projekty naukowo-badawcze dot. m.in. innowacyjnych metod intensyfikacji produkcji ryb w stawach lub wzmacniania naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów, w tym wędrownych ryb łososiowatych oraz opracował 34 patenty m.in. na magnetyczną pułapkę do połowu raków, sterylizację przypraw, czy odskorupianie krewetek.

Naukowcy wydziału od lat pracują nad nowoczesnymi metodami wspomagania naturalnego rozrodu ryb, dzięki czemu będzie możliwa ochrona gatunków zagrożonych i cennych gospodarczo. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, powstają również innowacyjne techniki hodowli ryb w stawach, uwzględniające ekologiczne walory tych zbiorników – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dodał, że „naukowcy z Zakładu Akwakultury, przyczynili się do zdiagnozowania biologii i metod rozprzestrzeniania się wirusa Koi-Herpes-Virus (KHV), który jest wysoce niebezpieczny dla hodowli ryb karpiowatych w Polsce i Europie”.

Prace badaczy z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, umożliwiły m.in. ograniczenie strat finansowych wielu gospodarstw karpiowych, poprzez opracowanie metod zwalczania i zmniejszania szkodliwości wirusa. Ponadto, dzięki niwelowaniu strat finansowych hodowców, naukowcy przyczynili się do utrzymania miejsc pracy w sektorze hodowlanym. Badania nad KHV umożliwiły również opracowanie przez Komisję Europejską procedur diagnostyki KHV na terenie Unii Europejskiej.

 

Uroczyste obchody

W ramach obchodów jubileuszu, zaplanowano wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, zwiedzanie Muzeum Ichtiologicznego, poczęstunek wyrobami własnej produkcji oraz spotkania absolwentów w katedrach. Podczas uroczystości zostanie zaprezentowany również tom jubileuszowy poświęcony 70-leciu wydziału. Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa obędzie się 23 września 2022 r. w Auli im. prof. Aleksandra Winnickiego przy ul. Kazimierza Królewicza 4. Początek uroczystości o godz. 10.00.

 

PROGRAM JUBILEUSZU

  • 10.00 – Otwarcie uroczystości dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa prof. Krzysztof Formicki
  • 10.15 – Wystąpienie JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Jacka Wróbla
  • 10.30 – Historia wydziału opowiedziana przez obecnych i emerytowanych nauczycieli akademickich
  • 11.00 – Wystąpienia zaproszonych gości
  • 13.00 – Zwiedzanie Muzeum Ichtiologicznego
  • 15.00 – Spotkania absolwentów w katedrach (spotkania obędą się w budynkach przy ul. Kazimierza Królewicza 4 oraz Papieża Pawła VI)

 

Z okazji jubileuszu na wydziale pojawią się m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który odczyta list okolicznościowy od ministra edukacji i nauki, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Janusz Wrona, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego Grzegorz Dietrich, przedstawiciele firm współpracujących z wydziałem, władze uczelni, wykładowcy i pracownicy wydziału, a także studenci i ponad stu absolwentów. Jubileusz objęty jest patronatem honorowym m.in. ministra edukacji i nauki.

Na zdjęciu pierwsi studenci wydziału rok 1967.