Archiwum wiadomości

Zaproszenie na uroczystość poświęconą pamięci Profesora Wacława Królikowskiego 10.06.2022 11:32

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy mają zaszczyt zaprosić na uroczystość poświęconą pamięci Profesora WACŁAWA KRÓLIKOWSKIEGO.

Uroczystość odbędzie się 13 czerwca 2022 r. na WTiICh, ZUT w Szczecinie w budynku „Stara Chemia”, ul. Pułaskiego 10 (główny hol/parter)

Możliwość transmisji online.

Rozpoczęcie uroczystości godz. 12:00, w ramach której odbędzie się:

 • Nominacja Sali Wykładowej im. Prof. Wacława Królikowskiego,
 • Otwarcie wystawy „Profesor Wacław Królikowski”,
 • Konferencja „Kompozyty w PS/ZUT”.

Program:

 • 12.00 - Przemówienie
  JM Rektor ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof ZUT,
  Dziekan WTiICh prof. dr inż. hab. Rafał Rakoczy,
  współpracownicy prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
  (prezentacja książki okolicznościowej pt. "Profesor Wacław Królikowski - twórca i pionier polskiej szkoły kompozytów polimerowych")
  sala wykładowa 2
 • 12.45 - Nominacja Sali Wykładowej im. Profesora Wacława Królikowskiego,
  odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  -  sala 28
 • 13.00  - Otwarcie wystawy „Profesor Wacław Królikowski”
  - Galeria Rektorska
 • 13.15-14.00 - Przerwa (kawa/herbata)
 • 14.00-16.30  - Konferencja „Kompozyty w PS/ZUT”
  - sala wykładowa 2

  Przewodniczący konferencji:
      prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
 • 14.00-14.25 Fast processes for highly integrated lightweight components
  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Seidlitz

  Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Polymermaterialien und Composite PYCO, Institut für Leichtbau und Wertschöpfungsmanagement, Brandenburgische Technische Universität Cottbus -Senftenberg
 • 14.25-14.50  - Modyfikacja polimerowych kompozytów włóknistych dla poprawy ich właściwości funkcjonalnych
  prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
 • 14.50-15.15  -  Od hydroforu do wodoru - kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe w kontekście inspiracji szczecińskich
  dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. PWr

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
 • 15.15-15.40 -  Węglowe nanokompozyty poliestrowe do zastosowań medycznych
  prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów
 • 15.40-16.05 - Warstwowe materiały kompozytowe w opakowaniach do żywności
  prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • 16.05-16.30 -  Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych tworzyw kompozytowych na bazie żywic epoksydowych i poliestrowych
  Andrzej Adamcio

  Właściciel Firmy ANMET/Szprotawa, zajmującej się m.in. recykling śmigieł elektrowni wiatrowych
 • 16.30 - Zakończenie konferencji
  prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

O Profesorze

Profesor Królikowski

Profesor Wacław Królikowski (1927-2021) - twórca i pionier polskiej szkoły kompozytów polimerowych, wybitny uczony, autorytet międzynarodowy w dziedzinie technologii materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami.

Autor licznych wysoko cenionych publikacji naukowo - technicznych. Wspaniały nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń inżynierów w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Mentor pracowników naukowo-badawczych zarówno w kraju jak i za granicą.

Z Politechniką Szczecińską związany był od 1968 roku, początkowo jako kierownik utworzonego Zakładu Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych, a następnie do 1997 roku jako dyrektor Instytutu Polimerów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Po przejściu na emeryturę w 1997 r. bardzo aktywnie,  „do końca” uczestniczył w życiu PS i obecnym ZUT w Szczecinie.

W uznaniu za wybitne zasługi dla nauki, a zwłaszcza za znakomitą współpracę z przemysłem oraz kształcenie młodej kadry Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uchwałą z dnia 28 listopada 2016 roku, nadał Profesorowi Wacławowi Królikowskiemu tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.