Archiwum wiadomości

Zarządzanie zasobami wody przez sztuczną inteligencję. Nasz ekspert na czele komitetu programu strategicznego Hydrostrateg 18.10.2022 11:59

Dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT, został przewodniczącym rządowego programu strategicznego Hydrostrateg. Na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przeznaczono 800 mln zł. Celem program jest wdrożenie nowych rozwiązań, które mają poprawić efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

 

Program został zaplanowany na 10 lat. Jego budżet to 800 mln zł. Wykonawcy projektów będą wybierani w dwóch typach konkursów: na projekty tematyczne oraz wyzwania badawcze. Aktualnie trwa pierwszy nabór wniosków.

Hydrostrateg obejmuje takie kierunki jak sztuczna inteligencja wspomagająca lokalne wykorzystanie wód, rozwiązania IT dedykowane analizie retencji, systemy monitoringu i przetwarzania danych opadowych w czasie rzeczywistym, systemy inteligentnego sterowania, projekt stopnia wodnego z przetwarzaniem Big Data, czy adaptację miast do zmian klimatu pod kątem kształtowania tzw. inteligentnych błękitno-zielonych miast (smart blue-green city).

Program wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje takie jak „Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady” oraz „Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne”.

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Proponuje je Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, który określa strategiczne kierunki rozwoju. Programy strategiczne dotyczą projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych -  tłumaczy dr hab. inż. Piotr Sulikowski.

Ich realizacja przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych oraz gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju Polski.

Dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT jest informatykiem i ekonomistą. Pracuje na Wydziale Informatyki. Prowadzi program mentoringowy dla najllepszych studentów uniwersytetu - „Szkoła Orłów”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół sztucznej inteligencji i analityki biznesowej. Kieruje zespołem badawczym Customer Intelligence Research Group. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego. Kształcił się również na Uniwersytecie Stanforda oraz University College London. Zarządzał komercyjnymi projektami IT i B+R. Był ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2019 r. jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Na zdjęciu Piotr Sulikowski