Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Termin zajęć
DoktoranciBudowa wizerunku naukowego22 czerwca 2023 r.
Kadra dydaktycznaNowe techniki prezentacji 7 czerwca 2022 r.
StudenciUmiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji23 maja 2022 r.
StudenciPodstawy kreatywnego myślenia20 maja 2022 r.
Kadra dydaktycznaNowe techniki prezentacji 18 maja 2022 r.
Kadra dydaktycznaRozwój kompetencji miękkich17+24 maja 2022 r.
StudenciPraca w zespole i umiejętności komunikacyjne16 maja 2022 r.
StudenciUmiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji20 kwietnia 2022 r.
StudenciSposoby efektywnego uczenia się13 kwietnia 2022 r.
StudenciPraca w zespole i umiejętności komunikacyjne6 kwietnia 2022 r.
Kadra dydaktycznaNowe techniki prezentacji 6 kwietnia 2022 r.
Kadra dydaktycznaRozwój kompetencji miękkich5+12 kwietnia 2022 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 1 kwietnia 2022 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 30 marca 2022 r.
Kadra dydaktyczna Nowe techniki prezentacji 22 marca 2022 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 9 marca 2022 r
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 7-8 lutego 2022 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 10-11 stycznia 2022 r.
Doktoranci Jak pisać teksty naukowe 22 grudnia 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 16 grudnia 2021 r.
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 13 grudnia 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Stosowanie przepisów KPA w sprawach studenckich i doktoranckich 9-10 grudnia 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty uczenia w programie studiów 7 grudnia 2021 r.
Doktoranci Jak pisać teksty naukowe 2 grudnia 2021 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 30 listopada - 1 grudnia 2021 r.
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 26 listopada 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 25 listopada 2021 r.
Doktoranci Planowanie badań w praktyce 19 + 26 listopada 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty uczenia w programie studiów 19 listopada 2021 r.
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 17 listopada 2021 r.
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 17 listopada 2021 r.
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 15 listopada 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 10 listopada 2021 r.
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 3 listopada 2021 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 27-28 października 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 27 października 2021 r.
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 20 października 2021 r.
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 19 października 2021 r.
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 14 października 2021 r.
Doktoranci Planowanie badań w praktyce 11-12 października 2021 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 23-24 września 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 2 lipca 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 24-25 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 22 czerwca 2021 r.
DoktoranciKreatywne podejście badawcze Design Thinking 18-19 czerwca 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 17 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 17-18 czerwca 2021 r.
StudenciSposoby efektywnego uczenia się 16 czerwca 2021 r.
DoktoranciJak pisać teksty naukowe 15 czerwca 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 15 czerwca 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 10 czerwca 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Stosowanie przepisów KPA w sprawach studenckich i doktoranckich 10-11 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 7 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 7+14 czerwca 2021 r.
DoktoranciPlanowanie badań w praktyce 7-8 czerwca 2021 r.
Doktoranci Budowa wizerunku naukowego 27-28 maja 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 27 maja 2021 r.
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 24+31 maja 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 20 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 18 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 13-14 maja 2021 r.
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 6 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 28 kwietnia 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 27 kwietnia 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 23 kwietnia 2021 r.
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 15 kwietnia 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 8 kwietnia 2021 r.
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 18-21 grudnia 2020 r.
Studenci Kreatywny sposób na naukę 18 grudnia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 11-12 grudnia 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 11 grudnia 2020 r.
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 30 listopada 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 6 listopada 2020 r.
Studenci ABC Przedsiębiorczości 24 czerwca - 1 lipca 2020 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 16 stycznia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 22 - 23 listopada 2019 r.
Kadra dydaktyczna Zaawansowany kurs Design Thinking 25 stycznia - 16 czerwca 2019 r. (100h)