Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Start zajęć Koniec zajęć
Doktoranci Creative Problem solving w pracy naukowca 2023-12-22 2023-12-22
Doktoranci Budowa wizerunku naukowego 2023-12-21 2023-12-21
Doktoranci Creative Problem solving w pracy naukowca 2023-12-21 2023-12-21
Doktoranci Budowa wizerunku naukowego 2023-06-22 2023-06-22
Doktoranci Budowanie podstaw przedsiębiorczości 2023-03-29 2023-03-30
Kadra dydaktyczna Prawo autorskie i prawa pokrewne w pracy dydaktyczno-badawczej 2022-12-14 2022-12-14
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-11-22 2022-11-22
Kadra dydaktyczna Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg normy EN ISO 13849 2022-09-06 2022-09-09
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2022-06-20 2022-06-20
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2022-06-14 2022-06-14
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2022-06-13 2022-06-13
Kadra dydaktyczna Nowe techniki prezentacji 2022-06-07 2022-06-07
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie zespołem dla kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla 2022-06-06 2022-06-07
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2022-05-25 2022-05-25
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-05-24 2022-05-24
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-05-23 2022-05-23
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2022-05-20 2022-05-20
Kadra dydaktyczna Nowe techniki prezentacji 2022-05-18 2022-05-18
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2022-05-17 2022-05-24
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie zespołem dla kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla 2022-05-16 2022-05-17
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 2022-05-16 2022-05-16
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie zespołem dla kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla 2022-05-09 2022-05-10
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-04-20 2022-04-20
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-04-19 2022-04-19
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 2022-04-13 2022-04-13
Kadra dydaktyczna Nowe techniki prezentacji 2022-04-06 2022-04-06
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 2022-04-06 2022-04-06
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2022-04-05 2022-04-12
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2022-04-01 2022-04-01
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2022-03-30 2022-03-30
Kadra dydaktyczna Nowe techniki prezentacji 2022-03-22 2022-03-22
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2022-03-09 2022-03-09
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2022-02-07 2022-02-08
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2022-01-10 2022-01-11
Doktoranci Jak pisać teksty naukowe 2021-12-22 2021-12-22
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 2021-12-13 2021-12-13
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-12-10 2021-12-10
Kadra kierownicza i administracyjna Stosowanie przepisów KPA w sprawach studenckich i doktoranckich 2021-12-09 2021-12-10
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-12-07 2021-12-07
Kadra dydaktyczna Efekty uczenia w programie studiów 2021-12-07 2021-12-07
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2021-12-06 2021-12-06
Doktoranci Jak pisać teksty naukowe 2021-12-02 2021-12-02
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2021-11-30 2021-12-01
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 2021-11-26 2021-11-26
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-11-25 2021-11-25
Doktoranci Planowanie badań w praktyce 2021-11-19 2021-11-26
Kadra dydaktyczna Efekty uczenia w programie studiów 2021-11-19 2021-11-19
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 2021-11-17 2021-11-17
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 2021-11-17 2021-11-17
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 2021-11-15 2021-11-15
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2021-11-10 2021-11-10
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2021-11-04 2021-11-04
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 2021-11-03 2021-11-03
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2021-10-27 2021-10-28
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-10-27 2021-10-27
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2021-10-21 2021-10-21
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 2021-10-20 2021-10-20
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 2021-10-19 2021-10-19
Kadra dydaktyczna Tworzenie materiałów dydaktycznych w otwartym dostępie 2021-10-14 2021-10-14
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie informacją 2021-10-11 2021-10-12
Doktoranci Planowanie badań w praktyce 2021-10-11 2021-10-12
Kadra kierownicza i administracyjna Zasady finansowania w szkolnictwie wyższym 2021-10-07 2021-10-08
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2021-09-23 2021-09-24
Kadra kierownicza i administracyjna Zasady finansowania w szkolnictwie wyższym 2021-09-06 2021-09-07
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 2021-07-02 2021-07-02
Kadra kierownicza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 2021-06-24 2021-06-25
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 2021-06-22 2021-06-22
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 2021-06-18 2021-06-19
Kadra kierownicza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 2021-06-17 2021-06-17
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 2021-06-17 2021-06-18
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 2021-06-16 2021-06-16
Doktoranci Jak pisać teksty naukowe 2021-06-15 2021-06-15
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2021-06-15 2021-06-15
Kadra kierownicza i administracyjna Stosowanie przepisów KPA w sprawach studenckich i doktoranckich 2021-06-10 2021-06-11
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2021-06-10 2021-06-10
Doktoranci Planowanie badań w praktyce 2021-06-07 2021-06-08
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 2021-06-07 2021-06-14
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 2021-06-07 2021-06-07
Doktoranci Budowa wizerunku naukowego 2021-05-27 2021-05-28
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-05-27 2021-05-27
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 2021-05-24 2021-05-31
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2021-05-20 2021-05-20
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 2021-05-18 2021-05-18
Kadra kierownicza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 2021-05-13 2021-05-14
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 2021-05-06 2021-05-06
Kadra kierownicza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 2021-04-28 2021-04-28
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 2021-04-27 2021-04-27
Kadra kierownicza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 2021-04-23 2021-04-23
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 2021-04-15 2021-04-15
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2021-04-08 2021-04-08
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2020-12-18 2020-12-21
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 2020-12-18 2020-12-18
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 2020-12-11 2020-12-12
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2020-12-11 2020-12-11
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 2020-11-30 2020-11-30
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 2020-11-06 2020-11-06
Studenci ABC Przedsiębiorczości 2020-06-24 2020-07-01
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 2019-11-22 2019-11-23
Kadra dydaktyczna Zaawansowany kurs Design Thinking 2019-01-25 2019-06-16

Aktualne Regulaminy rekrutacji uczestników szkoleń i warsztatów dla: