Aktualności

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

e-mail:pkzp@zut.edu.pl
tel: 91 449 41 28


Informujemy, że wnioski i podania w kasie ZUT składamy do 25 każdego miesiąca.


Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 14.30 – w pierwszym terminie, o godzinie 14.45 – w drugim terminie, w sali 121 Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Piastów 50.

Zarząd  PKZP przy ZUT


W lipcu 2019 roku nie będzie posiedzenia Zarządu Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej


Informacja Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie

Szanowni Państwo, Członkowie PKZP

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wypłaty pożyczek oraz zapomóg udzielonych przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, a także wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich będą realizowane wyłącznie przez placówki Banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. Wpłaty i wypłaty w kasach tego Banku nie będą obciążane prowizją bankową.

Wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich należnych Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie należy dokonywać na konto bankowe: nr 95 10901492000000010121 5829 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko członka kasy oraz tytuł wpłaty np. rata pożyczki lub wkłady członkowskie.

Wykaz oddziałów ( placówek) Santander Bank Polska S.A. na terenie Szczecina - stan na dzień  07.09.2018 r.

miejscowośćadresoddziałkodtelefonfaxgodziny otwarcia pn-pt
Szczecinul.Matejki 221 Oddz.70-53091 480-29-0091 480-29-44 9.30 -  17.00
Szczecinul.Krakowska 67/685 Oddz.71-01791 489-87-60 do 6691 435-88-729.00 - 16.00
Szczecinul.Jagiellońska 37 a2 Oddz.70-38291 431-95-5591 484-79-36 9.30 - 17.00
Szczecinul.Śląska 43 a3 Oddz.70-95291 432-93-9991 433-44-90 10.00 - 17.00
Szczecinul.Wojska Polskiego 56 Oddz.70-47091 431-05-20 do 22,431-05-5891 431-05-599.30 - 17.00
Szczecinul.Warcisława 25 C7 Oddz.71-66791 431-67-0091 423-99-279.30 - 17.00
Szczecinul.Rydla 508 Oddz.70-78391 431-34-40 do 4391 464-92-10 9.30 - 17.00
Szczecinul.Mickiewicza 14210 Oddz.71-15391 435-05-8091 435-05-81 10.00 - 17.00
Szczecin

pl.Kilińskiego 1-1b*

11 Oddz.71-41491 421-82-6091 423-37-33 10.00 - 17.00

* - (tylko operacje bezgotówkowe)