Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych w kasie zapomogowo-pożyczkowej działającej
przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działająca przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym W Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

2.     Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) znajdują się w bazie danych Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT. Pozyskaliśmy je w wyniku dotychczasowej współpracy. Państwa dane są przetwarzane w celach wynikających z ustawy o Kasach zapomogowo-pożyczkowych jak i innych przepisów, w oparciu o które Kasa Zapomogowa-Pożyczkowa przy ZUT prowadzi określoną działalność oraz w celach wynikających z naszej relacji prawnej z Państwem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

3.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje ZUT, na podstawie odrębnych umów – wyłącznie w celu realizacji naszych celów.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

5.     W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie danych osób, pozyskanych w czasie dotychczasowej działalności. W każdym momencie może też Pani/ Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl

6.     Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie ZUT jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy będą przetwarzane również w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

7.     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie