Aktualności

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

e-mail: kasa-zp@zut.edu.pl
tel: 91 449 41 28


Informujemy, że wnioski i podania w kasie ZUT składamy do 25 każdego miesiąca. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 121 C (budynek Rektoratu,  al. Piastów 17, I piętro ) wyłącznie do godziny 14.00.W 2024 r. nie będzie posiedzenia zarządu Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w miesiącu sierpniu.


Informacja Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie

Szanowni Państwo, Członkowie KZP

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wypłaty pożyczek oraz zapomóg udzielonych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, a także wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich będą realizowane wyłącznie przez placówki Banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. Wpłaty i wypłaty w kasach tego Banku nie będą obciążane prowizją bankową.

Wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich należnych Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie należy dokonywać na konto bankowe: nr 95 10901492000000010121 5829 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko członka kasy oraz tytuł wpłaty np. rata pożyczki lub wkłady członkowskie.

Wykaz oddziałów ( placówek) Santander Bank Polska S.A. na terenie Szczecina - stan na dzień  02.06.2021 r.

Oddział

        adres

godziny otwarcia pn.-pt.

1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26

10.00 - 17.00

2 Oddział w Szczecinie

ul. Mickiewicza 142

  9.00 - 16.00

3 Oddział w Szczecinie

ul.Piłsudskiego 7

10.00 - 17.00

5 Oddział w Szczecinie

ul.Krakowska 67/68

  9.00 -  16.00

6 Oddział w Szczecinie

ul.Wojska Polskiego 45

10.00 - 17.00

7 Oddział w Szczecinie

ul.Warcisława 25 c

  9.30 -  17.00

8 Oddział w Szczecinie

ul.Rydla 50

10.00 - 17.00

10 Oddział w Szczecinie

ul.Mickiewicza 142

10.00 - 17.00

11 Oddział w Szczecinie

pl.Kilińskiego 1-1b*

10.00 - 17.00

 * - (tylko operacje bezgotówkowe)

Harmonogram posiedzeń Zarządu Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie

godz.8.15

06.02.2024 r.

05.03.2024 r.

08.04.2024 r.

07.05.2024 r.

04.06.2024 r.

05.07.2024 r.

03.09.2024 r.

08.10.2024 r.

05.11.2024 r.

03.12.2024 r.

Sporządziła:

Agnieszka Przybyszewska- Przewodnicząca KZP