Zarząd KZP

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zachodniopomorskim Uniwersytetcie Technologicznym w Szczecinie

Funkcja

Imię

Nazwisko

Przewodniczący

Agnieszka

Przybyszewska

Wiceprzewodnicząca

Marzena

Olszewska

Sekretarz

Agnieszka

Karbowska

Skarbnik

Patrycja

Kulewska

Członkowie

Marzena

Bogucka

Joanna

Buczek

 

Ewelina Kurpiewska

Komisja Rewizyjna

 

 

Przewodnicząca Iwona Świst
Sekretarz Magdalena Smolińska
Członek Bożena  Szepczyńska

Księgowość

Anna

Niedzielko