Zarząd PKZP

Funkcja

Imię

Nazwisko

Przewodniczący

Leszek

Stachecki

Wiceprzewodnicząca

Jolanta

Meller

Sekretarz

Ewelina

Kurpiewska

Skarbnik

Agnieszka

Przybyszewska

Członkowie

Elżbieta

Miniszewska

Bożena  

Szepczyńska

 

Ewelina Kurpiewska

 

Stanisława

Chrzanowska

Komisja Rewizyjna

Urszula

Wleklińska

Marzena Bogucka
Przewodnicząca Beata Ajtner

Księgowość

Anna

Niedzielko