Zarząd PKZP

Funkcja

Imię

Nazwisko

Przewodniczący

Leszek

Stachecki

Wiceprzewodniczący

Jolanta

Meller

Sekretarz

Małgorzata

Jakimiuk

Skarbnik

Agnieszka

Przybyszewska

Członkowie

Elżbieta

Miniszewska

 

Jolanta

Biernacka

Bożena  

Szepczyńska

Komisja Rewizyjna

Urszula 

Wleklińska

 

Marzena

Bogucka

Przewodnicząca

Beata

Ajtner

Księgowość

Anna

Niedzielko