Aktualności

Wyróżnienie dla doktorantki Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WTiICh w konkursie Polskiego Towarzystwa Membranowego 26.10.2017 14:52

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Paulina Sienkiewicz zajęła 2 miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Membranowego na najlepszy poster przedstawiony podczas XIV Szkoły Membranowej „Od badań podstawowych do wdrożenia”. Doktorantka zaprezentowała pracę pt. „Influence of titanate nanotubes addition on the antimicrobial properties of polyethersulfone membranes”.

Mgr inż. Paulina Sienkiewicz realizuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Sylwii Mozia w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Badania prowadzone są w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST8/00317 pt. „Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ścieków”.

Serdecznie gratulujemy!