Organizacje doktorantów

Zmiana do Regulaminu działalności organizacji doktorantów w ZUT

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 109 Rektora ZUT z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu działalności organizacji doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Regulamin działalności organizacji doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Nazwa uczelnianej organizacji doktorantów                  telefon                                 e-mail                                                                        Wydział

Koło naukowe doktorantów „Rośliny wodne”                 91 449 63 26                    dknroslinywodne@zut.edu.pl                                WKŚiR

Koło naukowe doktorantów „Zielona Chemia”               91 449 42 20                    DKNZCh@zut.edu.pl                                              WTiICh

Koło Naukowe „Rozwój Inteligentnych Obrabiarek”                                                beata.niesterowicz@zut.edu.pl                              WIMiM