Mentoring

Głównym celem uruchomienia Programu jest wsparcie doktorantów w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego oraz przekazanie wiedzy na temat rozwoju kariery naukowej.

Mentorzy naukowi dla doktorantów

 

UNIT

MENTOR

CONTACT

Wydział Architektury

Piotr Arlet

Piotr.Arlet@zut.edu.pl

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Karol Fijałkowski

Karol.Fijalkowski@zut.edu.pl

Wydział Budownictwa I Inżynierii Środowiska

Tomasz Wróblewski

Tomasz.Wroblewski@zut.edu.pl

Wydział Ekonomiczny

Irena Łącka

Irena.Lacka@zut.edu.pl

Wydział Elektryczny

Tomasz Chady

Tomasz.Chady@zut.edu.pl

Wydział Informatyki

Tomasz Hyla

Tomasz.Hyla@zut.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki

w trakcie zmiany

 

Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa

w trakcie zmiany

 

Wydział Nauk o Żywności I Rybactwa

w trakcie zmiany

 

Wydział Techniki Morskiej I Transportu

Piotr Nikończuk

Piotr.Nikonczuk@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Agata Markowska-Szczupak

Agata.Markowska@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Elwira Wróblewska

Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rafał Rakoczy

Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl

 

Program Mentoringu dla doktorantów ZUT (format:  pdf, rozmiar:  174 kB)

Karta mentoringu (format:  docx, rozmiar:  42 kB)