Badania lekarskie

Kandydatów na studia doktoranckie obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW NA STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

adres - rejestracja telefoniczna:

  • al. Wojska Polskiego 97, Szczecin  - 91 88 54 820

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię

Badania są bezpłatne. 

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.