Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (budynek dydaktyczny) Adres: ul. Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Kierownik Obiektu: Barbara Łagowska

Wejście główne do budynku od strony wschodniej. W odległości 400 m od obiektu znajdują się przystanki autobusowe „Zawadzkiego Kościół”. Wejście na teren uczelni prowadzi przez furtki o właściwych szerokościach.

Wejście główne do budynku:

 • Nie posiada schodów, wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu
 • Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych
 • Wejście nr 2 do budynku posiada pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bez obustronnych poręczy

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w obustronne poręcze
 • Znajduje się winda obsługująca wszystkie poziomy obiektu wyposażona w poręcz
 • Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie, są wyposażone w czujniki
 • Winda nie jest wyposażona w sygnalizację świetlną i dźwiękową przyjazdu
 • Winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe ale posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra
 • Winda posiada przyciski w alfabecie Braille`a
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Z tyłu budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (budynek dydaktyczny) Adres: ul. Janickiego 32, 71-270 Szczecin

Kierownik Obiektu: Barbara Łagowska

Wejście główne do budynku od strony północnej. W odległości 400 m znajdują się przystanki „Zawadzkiego Kościół”. Dojście do budynku prowadzi drogą wewnętrzną, posiada właściwą szerokość z miejscowymi przewężeniami przez zaparkowane samochody.

Wejście główne do budynku:

 • Nie posiada schodów, wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu
 • Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w obustronne poręcze (z wyjątkiem schodów z drugiego piętra na półpiętro)
 • Znajduje się winda obsługująca wszystkie poziomy obiektu wyposażona w poręcz oraz lustro
 • Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie, są wyposażone w czujniki
 • Winda nie jest wyposażona w sygnalizację świetlną i dźwiękową przyjazdu
 • Winda jest wyposażona w komunikat głosowy informujący o numerze piętra oraz wyświetlacz pokazujący numer kondygnacji
 • Winda posiada przyciski w alfabecie Braille`a
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze
 • Biblioteka jest wyposażona w lupę dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Na terenie obiektu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.