Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (budynek główny/dydaktyczny) Adres: al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

Kierownik Obiektu: Małgorzata Jędrzejczak, Ewelina Kandyba

Wejście główne do budynku znajduje się od al. Piastów, od strony wschodniej. W odległości 50 m znajduje się przystanek tramwajowy „Narutowicza”. 20 i 150 m od budynku znajduje się przystanek autobusowy „Narutowicza”.

Wejście główne do budynku:

 • Od strony al. Piastów posiada trzystopniowe schody w każdej arkadzie, niewyposażone w poręcze
 • Po lewej stronie od wejścia znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku wyposażona w obustronne poręcze
 • Drzwi nie otwierają się automatycznie
 • 4 pozostałe wejścia do budynku zlokalizowane od strony dziedzińca uczelni nie posiadają progów. Wejście boczne W6 I W3 z poziomu terenu

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w pojedynczą poręcz po jednej stronie
 • Brak windy, podnośników przychodowych oraz pochylni
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Na wysokim parterze w toalecie ogólnodostępnej znajdują się kabiny przystosowane do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Przy wejściu do budynku zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (hala technologiczna „nowa”/dydaktyczny) Adres: al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

Kierownik Obiektu: Małgorzata Jędrzejczak, Ewelina Kandyba

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Kordeckiego i od strony budynku głównego WIMiM. W odległości 300 m znajdują się przystanki tramwajowe „Sikorskiego” a 350 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Narutowicza”. Dojście do budynku prowadzi przez szeroki i równy chodnik.

Wejście główne do budynku:

 • Wejścia posiadają stopień oraz wysoki próg
 • Drzwi nie otwierają się automatycznie

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie i na jednym poziomie
 • Na piętrze znajdują się 3 stopnie niwelujące różnicę poziomów niewyposażone w obustronne poręcze
 •  Brak windy, podnośników przychodowych oraz pochylni
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełno sprawnościami.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (hala technologiczna „stara”/dydaktyczny) Adres: ul. Sikorskiego 38, 70-323 Szczecin

Kierownik Obiektu: Małgorzata Jędrzejczak, Ewelina Kandyba

W odległości 170 m znajdują się przystanki tramwajowe „Sikorskiego” a 300 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Narutowicza”.

Wejście główne do budynku:

 • Do budynku prowadzi 6 wejść. Wejście boczne do Centrum Mechatroniki posiada schody wyposażone w obustronne poręcze. Pozostałe wejścia z poziomu terenu.
 • Drzwi nie otwierają się automatycznie

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w poręcze
 • Brak windy, podnośników przychodowych oraz pochylni
 • Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Z boku budynku przy Wydziale Elektrycznym zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych a od strony budynku „nowa” hala technologiczna wydzielono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (budynek Odlewni Doświadczalnej/dydaktyczny) Adres: ul. Sikorskiego 40, 70-323 Szczecin

Kierownik Obiektu: Małgorzata Jędrzejczak, Ewelina Kandyba

Wejście główne do budynku os strony północno-wschodniej i od ul. Sikorskiego. Wejście do budynku możliwe jest od strony ul. Kordeckiego przez szlaban na dziedziniec. Wejście alternatywne na teren uczelni  z ul. Sikorskiego prowsadzi przez zamknięte bramy i furtki o właściwej szerokości.  W odległości 500 m znajdują się przystanki tramwajowe :Sikorskiego” a 350 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Narutowicza”.

Wejście główne do budynku:

 • Nie posiada schodów, wejście z poziomu terenu
 • Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronne, pojedyncze poręcze
 • Nie ma możliwości ominięcia schodów. Brak windy, platformy oraz pochylni
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Obok budynku, na dziedzińcu jest parking, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (budynek Katedry Techniki Cieplnej/dydaktyczny) Adres: ul. Sikorskiego 39, 70-323 Szczecin

Kierownik Obiektu: Małgorzata Jędrzejczak, Ewelina Kandyba

Wejście główne znajduje się od strony budynku Wydziału Elektrycznego. W odległości 500 m znajdują się przystanki tramwajowe :Sikorskiego” a 350 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Narutowicza”.

Wejście główne do budynku:

 • Nie posiada schodów, wejście z poziomu terenu
 • Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w obustronne poręcze na jednym poziomie
 • Brak windy, podnośnika oraz platformy
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Parking znajduje się z boku budynku. Zostały na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd przez szlaban).

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.