Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 1. dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT - przewodniczący
 2.  prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
 3.  dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 4.  dr inż. Michał Bonisławski
 5. dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
 6. prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 8. prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz
 9.  prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 10. dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT 
 11. dr hab. inż. Eugeniusz Kornatowski, prof. ZUT
 12. prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak
 13. dr inż. Piotr Lech
 14. dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
 15. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
 18. dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
 19. prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 20. dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
 21. dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 22. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 23. dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
 24. prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 25. prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 26. dr hab inż. Marcin Wardach, prof. ZUT
 27. dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
 28. dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT
 29. dr inż. Andrzej Ziółkowski