Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 1. dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT - przewodniczący
 2.  prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
 3.  dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 4.  dr inż. Michał Bonisławski
 5. dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
 6. prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 8. prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz
 9.  prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 10. dr hab. inż. Eugeniusz Kornatowski, prof. ZUT
 11. prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak
 12. dr inż. Piotr Lech
 13. dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
 14. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT
 15. dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
 18. prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 19. dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
 20. dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 21. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 22. dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
 23. prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 24. dr hab inż. Marcin Wardach, prof. ZUT
 25. dr hab. inż. Konrad Woronowicz, prof. ZUT
 26. dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
 27. dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT
 28. dr inż. Andrzej Ziółkowski