Skład Rady Dyscypliny

Przedstawiamy skład Rady Dyscypliny na kadencję 2023-2026

Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT
Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska
Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT
Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT
Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT
Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT
Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz
Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT
Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
Dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. ZUT
Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT
Dr inż. Katarzyna Felisiak
Dr inż. Barbara Szymczak