Skład Rady Dyscypliny

Przedstawiamy skład Rady Dyscypliny na kadencję 2020 - 2024.

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska

Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT

Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT

Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT

Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

Dr inż. Anna Bogacka

Dr inż. Katarzyna Felisiak

Dr inż. Katarzyna Szkolnicka

Dr inż. Barbara Szymczak