Seminaria Naukowe

Redaktor Naczelny „Nature Chemistry” rozpoczyna nowy cykl Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 19 października 2021 r., godz. 15:00

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2021/22 to inauguracja kolejnego cyklu wykładów w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej. Tym razem seminarium będzie miało trochę inny charakter, gdyż swoją wirtualną obecnością zaszczyci nas Redaktor Naczelny czasopisma „Nature Chemistry”dr Stuart Cantrill (format:  pdf, rozmiar:  111 KB) (Springer Nature), który wygłosi wykład pt. “The nature of chemistry publishing”. Dr Cantrill przedstawi kulisy procesu redakcyjnego w Nature Chemistry, a także wskazówki dotyczące przygotowania pracy, w tym tytułów, streszczeń i abstraktów graficznych - nie zabraknie również porad, jak najlepiej odwołać się od decyzji redakcji. Ponadto, dr Cantrill podzieli się szerszą refleksją na temat procesu peer-review, przedstawi szerszy krajobraz wydawniczy chemii, a także inne aspekty związane z publikacjami naukowymi, w tym metryki (impact factor, altmetrics, itd.) i wykorzystanie mediów społecznościowych. Wykład ma więc uniwersalny charakter i jest skierowany do całej społeczności akademickiej.

 

 

Seminarium odbędzie się 19 października 2021r. (wtorek) o godz. 15.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 19.10.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

 

Kolejne seminarium w ramach Forum Inżynierii Materiałowej – 24 czerwca 2021 r., godz. 10:00

Szanowni Państwo,

 

W imieniu komitetu organizacyjnego Forum Inżynierii Materiałowej i Przewodniczącej, prof. Marii Sozańskiej z Politechniki Śląskiej uprzejmie zapraszam na otwarte międzyuczelniane seminarium w formie video-konferencji na platformie ZOOM pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. 

Podczas seminarium zostanie wygłoszony wykład prof. Romana Majora (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków) pt.: “Materials engineering in regenerative cardiac surgery; „yesterday and today (format:  pdf, rozmiar:  0,97 MB)”  

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w formie zdalnej. 

Link do logowania na platformie ZOOM: 

https://zoom.us/j/92959773929?pwd=RlQ1OFhOWmVhM3M2dUVtQjc1dThDZz09

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail damian.migas@polsl.pl do 23.06.2021r.
Prosimy o zainstalowanie aplikacji ZOOM oraz zalogowanie imieniem i nazwiskiem. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: fim@polsl.pl

  

Z poważaniem,

Mirosława El Fray

Wykład w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 21 czerwca 2021 r., godz. 15:00

Uprzejmie zapraszamy na wykład w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej, który wygłosi prof. Stephen M. Wu (University of Rochester, USA) pt. “Strain engineering 2D van der Waals based devices (format:  docx, rozmiar:  16,28 KB)”. Zainteresowania naukowe Prof. Wu  (format:  docx, rozmiar:  117 KB)dotyczą wykorzystania nowych materiałów kwantowych do tworzenia nowych urządzeń elektronicznych i magnetycznych. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki i informatyki w 2006 r. oraz licencjata w dziedzinie fizyki w 2006 r. na tej samej uczelni.


Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 21.06.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

  

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

Wykład inauguracyjny w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 24 maja 2021 r., godz. 14:00

Uprzejmie zapraszamy na wykład inauguracyjny otwierający cykl Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej, który wygłosi prof. Aldo R. Boccaccini (University of Erlangen-Nuremberg, Niemcy oraz Imperial College London, UK) pt. “Bioactive materials and bioprinting: Progress and challenges for applications in tissue engineering (format:  pdf, rozmiar:  71 KB)”. Prof. Boccaccini  (format:  pdf, rozmiar:  40 KB)jest światowej sławy naukowcem zajmującym się materiałami ceramicznymi, bioszkłem i kompozytami do różnorodnych zastosowań, w tym medycznych. Jako Autor ponad 900 publikacji naukowych i 25 rozdziałów w książkach, którego prace były cytowane ponad 46 tyś. razy (indeks h=94), został uznany za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w latach 2014 i 2018. Prof. Boccaccini jest edytorem czasopisma „Materials Letters” (IF=3,204), członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. American Ceramic Society, European Society for Biomaterials oraz członkiem panelu ekspertów European Research Council (ERC). Jego zainteresowania badawcze dotyczą nowoczesnych materiałów polimerowych i kompozytowych oraz technik ich wytwarzania, zwłaszcza (bio)druku 3D.


Seminarium odbędzie się 24 maja 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 24.05.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

Seminarium w ramach Forum Inżynierii Materiałowej – 29 kwietnia 2021 r., godz. 12:00

W imieniu komitetu organizacyjnego Forum Inżynierii Materiałowej i prof. Marii Sozańskiej z Politechniki Śląskiej uprzejmie zapraszam na seminarium, podczas którego wygłoszone zostaną wykłady (format:  pdf, rozmiar:  603 KB) prof. Jolanty Janczak-Rusch (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria) pt.: “Exploring nanomultilayers for joining technology” oraz prof. Michael J. Demkowicza (Texas A&M University, USA) pt.: ”Helium in metal nanocomposites”. 

Seminarium odbędzie się 29 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 12.00 w formie zdalnej. 

Link do logowania na platformie ZOOM: 

zoom.us/j/94557218948 

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail pawel.gradon@polsl.pl do 28.04.2021r. Logowanie imieniem i nazwiskiem.

 

Z poważaniem,

Mirosława El Fray

Forum Inżynierii Materiałowej/Materials Engineering Forum

Z inicjatywy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Katowicach i Politechniki Warszawskiej powstała inicjatywa cyklicznych wykładów otwartych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Forum Inżynierii Materiałowej, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej, zainicjowało swoją działalność wykładem inauguracyjnym, który wygłosił w dniu 28 stycznia 2021 r. Prof. Ehrenfierd Zschech z Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Niemy. Prof. Zschech wygłosił wykład pt. „Extension of fracture mechanics to small dimensions – Microcrack evolution and failure in 3D structured materials”. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się w dniu 4 marca 2021, prelegentami byli wybitni specjaliści zajmującymi się technikami addytywnego wytwarzania: Prof. Dariusz Kata z AGH w Krakowie, który wygłosił wykład pt. „Additive manufacturing – wersatile but challenging proces” oraz prof. Prof. Wojciech Święszkowski z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił najnowsze osiągnięcia w tematyce „3D printing technologies and bio-ink materials for medical applications”.

Kolejne spotkanie na Forum Inżynierii Materiałowej jest planowane na 29 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące tego spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.