Seminaria Naukowe

Prof. Armando J.D. Silvestre (Aveiro, Portugalia) gościem Seminarium Naukowego Inżynierii Materiałowej – 24 maja 2022 r., godz. 14:30

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Inżynierii Materiałowej. Prof. Armando J.D. Silvestre z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Aveiro, Portugalia wygłosi wykład Development of efficient and innovative biomass refining processes using eutectic solvents (format:  pdf, rozmiar:  278 kB)”.

Prof. Armando Silvestre jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Aveiro, na Wydziale Chemii i w Instytucie Materiałów Aveiro CICECO. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Chemii, a także członkiem „CICECO Group 4 - Biorefineries, Biobased Materials and Recycling.”

W 1994 roku otrzymał doktorat z chemii organicznej na Uniwersytecie Aveiro (UA) i został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Chemii UA.  W 2002 r. by awansowany na stanowiska profesora nadzwyczajnego, a w 2008 r. otrzymał habilitację w dziedzinie chemii. W 2018 roku został awansowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół konceptu biorafinacji: zrównoważonego wydobycia i unowocześnienia związków o wartości dodanej z biomasy poprzez zastosowanie łagodnych rozpuszczalników (przy użyciu cieczy jonowych, rozpuszczalników głęboko eutektycznych); syntezę nowych polimerów pochodzenia biologicznego pochodzących z kwasu 2,5-furandikarboksylowego; oraz nowe funkcjonalne (nano)kompozytowe materiały i biomateriały oparte na biopolimerach i (nano)włóknach celulozowych.

 

Więcej informacji o Prof. Silvestre można przeczytać na http://orcid.org/0000-0001-5403-8416

 

 

Seminarium odbędzie się 24 maja 2022r. (wtorek) o godz. 14:30 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, zespół „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa”.


Uwaga! Osoby spoza zespołu „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa” proszone są o rejestrację pod adresem: informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 24.05.2022 r. do godz. 13:30


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

 

Prof. Rodney Ruoff, wybitny znawca grafenu i materiałów węglowych gościem Seminarium Naukowego Inżynierii Materiałowej – 30 listopada 2021 r., godz. 9:15

Kolejny wybitny naukowiec będzie gościem Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej. Prof. Rodney Ruoff  (format:  pdf, rozmiar:  301 kB)z Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Ulsan, Republic of Korea wygłosi wykład „F-Diamane (“single layer diamond”) and “perfect” (well, almost?) CVD single crystal graphene”.

Prof. Rodney S. Ruoff jest Wybitnym Profesorem UNIST (indeks h=157, ponad 175 tyś. cytowań) (Wydział Chemii, Wydział Materiałoznawstwa oraz Katedra Energii i Inżynierii Chemicznej) oraz Dyrektorem Centrum Wielowymiarowych Materiałów Węglowych (CMCM) Instytutu Nauki Podstawowej (IBS) zlokalizowanym na kampusie Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) w Ulsan, Republika Korei. Przed dołączeniem do zespołu UNIST w 2014 roku, od września 2007 roku był profesorem Cockrell Family Regents Endowed Chair na Uniwersytecie Texas w Austin, USA.

Prof. Ruoff uzyskał doktorat z fizyki chemicznej na Uniwersytecie Illinois-Urbana w 1988, a następnie był stypendystą programu Fulbrighta w latach 1988-89 w Max Planck Institute für Strömungsforschung w Getyndze w Niemczech. Kolejno był postdokiem w Centrum Badawczym IBM imienia TJ Watson’a, a następnie przez 6 lat prowadził badania w Molecular Physical Laboratory, SRI International. Od stycznia 2000 r. do sierpnia 2007 r., był profesorem nanoinżynierii imienia Johna Evansa na Uniwersytecie Northwestern (NU) oraz dyrektorem Instytutu Materiałów Inspirowanych Biologicznie, NU.

Więcej informacji o Prof. Ruoff można przeczytać na stronach: cmcm.ibs.re.kr oraz en.wikipedia.org/wiki/Rodney_S._Ruoff

 

 

Seminarium odbędzie się 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 9.15 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, zespół „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa”.


Uwaga! Osoby spoza zespołu „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa” proszone są o rejestrację pod adresem: informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 30.11.2021r. do godz. 8.30


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

 

Redaktor Naczelny „Nature Chemistry” rozpoczyna nowy cykl Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 19 października 2021 r., godz. 15:00

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2021/22 to inauguracja kolejnego cyklu wykładów w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej. Tym razem seminarium będzie miało trochę inny charakter, gdyż swoją wirtualną obecnością zaszczyci nas Redaktor Naczelny czasopisma „Nature Chemistry”dr Stuart Cantrill (format:  pdf, rozmiar:  111 kB) (Springer Nature), który wygłosi wykład pt. “The nature of chemistry publishing”. Dr Cantrill przedstawi kulisy procesu redakcyjnego w Nature Chemistry, a także wskazówki dotyczące przygotowania pracy, w tym tytułów, streszczeń i abstraktów graficznych - nie zabraknie również porad, jak najlepiej odwołać się od decyzji redakcji. Ponadto, dr Cantrill podzieli się szerszą refleksją na temat procesu peer-review, przedstawi szerszy krajobraz wydawniczy chemii, a także inne aspekty związane z publikacjami naukowymi, w tym metryki (impact factor, altmetrics, itd.) i wykorzystanie mediów społecznościowych. Wykład ma więc uniwersalny charakter i jest skierowany do całej społeczności akademickiej.

 

 

Seminarium odbędzie się 19 października 2021r. (wtorek) o godz. 15.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 19.10.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

 

Kolejne seminarium w ramach Forum Inżynierii Materiałowej – 24 czerwca 2021 r., godz. 10:00

Szanowni Państwo,

 

W imieniu komitetu organizacyjnego Forum Inżynierii Materiałowej i Przewodniczącej, prof. Marii Sozańskiej z Politechniki Śląskiej uprzejmie zapraszam na otwarte międzyuczelniane seminarium w formie video-konferencji na platformie ZOOM pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. 

Podczas seminarium zostanie wygłoszony wykład prof. Romana Majora (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków) pt.: “Materials engineering in regenerative cardiac surgery; „yesterday and today (format:  pdf, rozmiar:  0,97 MB)”  

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w formie zdalnej. 

Link do logowania na platformie ZOOM: 

https://zoom.us/j/92959773929?pwd=RlQ1OFhOWmVhM3M2dUVtQjc1dThDZz09

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail damian.migas@polsl.pl do 23.06.2021r.
Prosimy o zainstalowanie aplikacji ZOOM oraz zalogowanie imieniem i nazwiskiem. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: fim@polsl.pl

  

Z poważaniem,

Mirosława El Fray

Wykład w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 21 czerwca 2021 r., godz. 15:00

Uprzejmie zapraszamy na wykład w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej, który wygłosi prof. Stephen M. Wu (University of Rochester, USA) pt. “Strain engineering 2D van der Waals based devices (format:  docx, rozmiar:  16,28 kB)”. Zainteresowania naukowe Prof. Wu  (format:  docx, rozmiar:  117 kB)dotyczą wykorzystania nowych materiałów kwantowych do tworzenia nowych urządzeń elektronicznych i magnetycznych. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki i informatyki w 2006 r. oraz licencjata w dziedzinie fizyki w 2006 r. na tej samej uczelni.


Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 21.06.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

  

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

Wykład inauguracyjny w ramach Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej – 24 maja 2021 r., godz. 14:00

Uprzejmie zapraszamy na wykład inauguracyjny otwierający cykl Seminariów Naukowych Inżynierii Materiałowej, który wygłosi prof. Aldo R. Boccaccini (University of Erlangen-Nuremberg, Niemcy oraz Imperial College London, UK) pt. “Bioactive materials and bioprinting: Progress and challenges for applications in tissue engineering (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)”. Prof. Boccaccini  (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)jest światowej sławy naukowcem zajmującym się materiałami ceramicznymi, bioszkłem i kompozytami do różnorodnych zastosowań, w tym medycznych. Jako Autor ponad 900 publikacji naukowych i 25 rozdziałów w książkach, którego prace były cytowane ponad 46 tyś. razy (indeks h=94), został uznany za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w latach 2014 i 2018. Prof. Boccaccini jest edytorem czasopisma „Materials Letters” (IF=3,204), członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. American Ceramic Society, European Society for Biomaterials oraz członkiem panelu ekspertów European Research Council (ERC). Jego zainteresowania badawcze dotyczą nowoczesnych materiałów polimerowych i kompozytowych oraz technik ich wytwarzania, zwłaszcza (bio)druku 3D.


Seminarium odbędzie się 24 maja 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 24.05.2021r. do godz. 10.00


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski

Seminarium w ramach Forum Inżynierii Materiałowej – 29 kwietnia 2021 r., godz. 12:00

W imieniu komitetu organizacyjnego Forum Inżynierii Materiałowej i prof. Marii Sozańskiej z Politechniki Śląskiej uprzejmie zapraszam na seminarium, podczas którego wygłoszone zostaną wykłady (format:  pdf, rozmiar:  603 kB) prof. Jolanty Janczak-Rusch (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria) pt.: “Exploring nanomultilayers for joining technology” oraz prof. Michael J. Demkowicza (Texas A&M University, USA) pt.: ”Helium in metal nanocomposites”. 

Seminarium odbędzie się 29 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 12.00 w formie zdalnej. 

Link do logowania na platformie ZOOM: 

zoom.us/j/94557218948 

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail pawel.gradon@polsl.pl do 28.04.2021r. Logowanie imieniem i nazwiskiem.

 

Z poważaniem,

Mirosława El Fray

Forum Inżynierii Materiałowej/Materials Engineering Forum

Z inicjatywy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Katowicach i Politechniki Warszawskiej powstała inicjatywa cyklicznych wykładów otwartych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Forum Inżynierii Materiałowej, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej, zainicjowało swoją działalność wykładem inauguracyjnym, który wygłosił w dniu 28 stycznia 2021 r. Prof. Ehrenfierd Zschech z Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Niemy. Prof. Zschech wygłosił wykład pt. „Extension of fracture mechanics to small dimensions – Microcrack evolution and failure in 3D structured materials”. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się w dniu 4 marca 2021, prelegentami byli wybitni specjaliści zajmującymi się technikami addytywnego wytwarzania: Prof. Dariusz Kata z AGH w Krakowie, który wygłosił wykład pt. „Additive manufacturing – wersatile but challenging proces” oraz prof. Prof. Wojciech Święszkowski z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił najnowsze osiągnięcia w tematyce „3D printing technologies and bio-ink materials for medical applications”.

Kolejne spotkanie na Forum Inżynierii Materiałowej jest planowane na 29 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące tego spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.