Seminaria Naukowe

Forum Inżynierii Materiałowej/Materials Engineering Forum

Z inicjatywy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Katowicach i Politechniki Warszawskiej powstała inicjatywa cyklicznych wykładów otwartych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Forum Inżynierii Materiałowej, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej, zainicjowało swoją działalność wykładem inauguracyjnym, który wygłosił w dniu 28 stycznia 2021 r. Prof. Ehrenfierd Zschech z Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Niemy. Prof. Zschech wygłosił wykład pt. „Extension of fracture mechanics to small dimensions – Microcrack evolution and failure in 3D structured materials”. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się w dniu 4 marca 2021, prelegentami byli wybitni specjaliści zajmującymi się technikami addytywnego wytwarzania: Prof. Dariusz Kata z AGH w Krakowie, który wygłosił wykład pt. „Additive manufacturing – wersatile but challenging proces” oraz prof. Prof. Wojciech Święszkowski z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił najnowsze osiągnięcia w tematyce „3D printing technologies and bio-ink materials for medical applications”.

Kolejne spotkanie na Forum Inżynierii Materiałowej jest planowane na 29 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące tego spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.