Aktualności

Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021 30.06.2021 22:58

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN opracował zbiorczy dokument przedstawiający aktualną sytuację w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, jaka powstała w wyniku wprowadzenia w życie tzw. Ustawy 2.0. Analizę przeprowadzono pod kątem uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz potencjału naukowo-badawczego w poszczególnych jednostkach. 

Zapraszam Państwa do lektury (format:  pdf, rozmiar:  263 KB).

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny

Mirosława El Fray