Aktualności

Nowa kadencja Rad Dyscyplin jako organów kolegialnych Uczelni 17.06.2023 22:22

W związku ze zmianami w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT powołał przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2023-2026. Nominację do pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa (po pozytywnej opinii Rady Dyscypliny) otrzymała dotychczasowa Przewodnicząca Rady, prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray.