Aktualności

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej 17 marca 2023 r. 05.03.2023 15:17

W piątek, 17 marca 2023 r miał miejsce I Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy 15 jednostek naukowych z całej Polski, które na co dzień zajmują się badaniami materiałów i nanomateriałów, i którymi zajmuje się również liczne grono pracowników i doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W zajęciach zorganizowanych na trzech wydziałach, tj. Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt uczestniczyło 220 uczniów ze szkół średnich Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Dla uczestników przygotowanych zostało 13 różnych warsztatów i laboratoriów dotyczących głównie materiałów polimerowych, nanomateriałów,  w tym biomateriałów, superkondensatorów i ogniw litowo-jonowych. Uczniowie mogli poznać budowę i strukturę materiałów oraz ich właściwości, które decydują o tym w jakim konkretnym zastosowaniu dany materiał może być wykorzystany. Młodzież otrzymała również certyfikaty uczestnictwa w I Ogólnopolskim Dniu Inżynierii Materiałowej.

Wydarzenie to odbyło się w Polsce po raz pierwszy i kolejna runda ruszy znów za rok.