Aktualności

Prof. Armando J.D. Silvestre (Aveiro, Portugalia) gościem Seminarium Naukowego Inżynierii Materiałowej – 24 maja 2022 r., godz. 14:30 20.05.2022 20:05

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Inżynierii Materiałowej. Prof. Armando J.D. Silvestre z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Aveiro, Portugalia wygłosi wykład Development of efficient and innovative biomass refining processes using eutectic solvents (format:  pdf, rozmiar:  278 KB)”.

Prof. Armando Silvestre jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Aveiro, na Wydziale Chemii i w Instytucie Materiałów Aveiro CICECO. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Chemii, a także członkiem „CICECO Group 4 - Biorefineries, Biobased Materials and Recycling.”

W 1994 roku otrzymał doktorat z chemii organicznej na Uniwersytecie Aveiro (UA) i został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Chemii UA.  W 2002 r. by awansowany na stanowiska profesora nadzwyczajnego, a w 2008 r. otrzymał habilitację w dziedzinie chemii. W 2018 roku został awansowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół konceptu biorafinacji: zrównoważonego wydobycia i unowocześnienia związków o wartości dodanej z biomasy poprzez zastosowanie łagodnych rozpuszczalników (przy użyciu cieczy jonowych, rozpuszczalników głęboko eutektycznych); syntezę nowych polimerów pochodzenia biologicznego pochodzących z kwasu 2,5-furandikarboksylowego; oraz nowe funkcjonalne (nano)kompozytowe materiały i biomateriały oparte na biopolimerach i (nano)włóknach celulozowych.

 

Więcej informacji o Prof. Silvestre można przeczytać na orcid.org/0000-0001-5403-8416

 

Seminarium odbędzie się 24 maja 2022r. (wtorek) o godz. 14:30 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, zespół „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa”.


Uwaga! Osoby spoza zespołu „Seminarium RDN Inżynieria Materiałowa” proszone są o rejestrację pod adresem: informatyk-wtiich@zut.edu.pl do 24.05.2022 r. do godz. 13:30


Prosimy o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa 

Prof. Mirosława El Fray

 

Sekretarz Naukowy Rady

dr inż. Piotr Sobolewski