Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego w sprawie paneli Narodowego Centrum Nauki 30.11.2021 18:48

W związku z ogólnopolską inicjatywą środowiska naukowego związanego z inżynierią materiałową, zainicjowaną przez Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze oraz liczne Rady Dyscyplin i kierownictwo jednostek naukowych i badawczych, przy poparciu wielu ośrodków krajowych i rad dyscyplin, w tym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa na naszej Uczelni, w sprawie reorganizacji niektórych paneli w NCN, w dniu 2 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z notatką ze spotkania.