Aktualności

XXVI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego 21.11.2022 20:00

W dniach 16-18 października 2022 roku w Częstochowie odbyło się XXVI Seminarium PTM Organizatorem spotkania była Politechnika Częstochowska. Podczas tegorocznego Seminarium Nagrodą PTM za szczególne zasługi i długoletnią służbę dla dobra inżynierii materiałowej w Polsce został uhonorowany prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki, wieloletni Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Rektor Politechniki Szczecińskiej w latach 1999-2005. Ze względu na nieobecność Pana Prof. Wysieckiego w Częstochowie, Nagrodę w imieniu PTM przekazał Panu Profesorowi Wysieckiemu JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT w obecności prof. Andrzeja Błędzkiego, prof. Jolanty Baranowskiej oraz żony prof. Mieczysława Wysieckiego.

 

 

(krótka relacja z wręczenia Nagrody PTM prof. Wysieckiemu przez JM Rektora ZUT)

 

 

(prezentacja Sylwetki Prof. Mieczysława Wysieckiego)

 

 

Środowisko naukowe inżynierii materiałowej ZUT składa Panu Profesorowi Mieczysławowi Wysieckiemu najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za ogromny wkład w budowanie nie tylko struktur organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, ale przede wszystkim za wspieranie lokalnego, szczecińskiego środowiska inżynierii materiałowej, wielką mądrość i życzliwość.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray