Informacje bieżące

10 mln zł na rozwój infrastruktury badawczej dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 22.04.2022 21:38

Władze samorządu województwa inwestują unijne fundusze w rozwój infrastruktury badawczej ZUT. Innowacyjne centra i laboratoria mają zbliżyć naukę i biznes, a nowoczesne technologie wzmocnić zachodniopomorską gospodarkę. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek (22 kwietnia) marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor uczelni prof. Jacek Wróbel.

 

Pomorze Zachodnie jest nie tylko regionem morskim, ale i ekologicznym. Dlatego podpisana dzisiaj umowa jest zgodna z wizją rozwoju regionu jako regionu niebiesko-zielonego – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego ponad 10 mln zł. W ramach trzech projektów utworzy laboratorium badawcze druku 3D i laboratorium pozyskiwania surowców z odpadów, wzbogaci laboratorium miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki o technologię inteligentnych materiałów i struktur tłumiących, a także doposaży pracownię badań i certyfikacji EMC.

Z infrastruktury będzie można korzystać już w 2023 roku. Przyznane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nasze projekty pozwolą zmienić spojrzenie na innowacyjność. Dzięki pierwszemu z nich dotyczącemu laboratorium druku 3D dorównamy innym regionom w Polsce, bo pod tym względem w budownictwie inni są bardziej zaawansowani od nas. Wykorzystanie surowców z osadów ściekowych i odpadów do druków 3D w budownictwie, to także działanie służące ekologii, które wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejny projekt pozwoli na zbudowanie wielu laboratoriów wyposażonych w innowacyjny sprzęt służący diagnozie materiałowej w inżynierii materiałowej, budownictwie, przemyśle okrętowym i offshore. Z całą pewnością przyczyni się do lepszej współpracy między przedsiębiorcami a badaczami – mówił rektor ZUT prof. Jacek Wróbel. 

Dzięki dotychczas podpisanym umowom, zachodniopomorskim uczelniom przekazano prawie 40 mln zł. Z eurofunduszy skorzystał m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na doposażenie hali technologicznej w Laboratorium E-produkcji realizującej koncepcję przemysłu 4.0 (11 mln zł) czy doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (ponad 3 mln zł).

Piątkowe spotkanie było także okazją, by wspomnieć o przyszłej perspektywie unijnej. Przy planowaniu tej, która się kończy, rektorzy zachodniopomorskich uczelni mieli swój udział. Omawiali wówczas swoje plany, z których część udało się zrealizować dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Marszałek Olgierd Geblewicz zamierza także i teraz, przy tworzeniu programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego, zasięgnąć opinii rektorów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby regionalnej nauki.