Informacje bieżące

26 listopada odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. 30.11.2018 14:03

Z tej okazji Prezesa Rady Ministrów przyznał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Wynalazczości”. Ceremonia wręczenia Odznak odbyła się na Zamku Królewskim.

Odznaki zostały przyznane w pięciu kategoriach: twórcy, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje wspierające oraz media

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest jedną z dziewięciu uczelni wyróżnionych tą odznaką. Odznaczenie odebrał rektor ZUT  dr hab. inż. Jacek Wróbel.

Z okazji 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia istnienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych dnia 25 listopada w Pałacu Prymasowskim odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone  honorowe odznaki ,,Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych". Wśród odznaczonych jest Renata Zawadzka - rzecznik patentowy ZUT, długoletni kierownik Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej.