Informacje bieżące

Doktor ZUT wygrała konkurs i dostanie fundusze na badania 30.05.2023 08:33

Dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko laureatką programu stypendialnego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii znalazła się wśród setki młodych badaczy, którzy otrzymają stypendia w ramach tegorocznej edycji programu #START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony dorobek naukowy naszej badaczki obejmował m.in. prace związane z otrzymywaniem materiałów bionanocelulozowych i stosowaniem ich jako nośniki dla substancji przeciwdrobnoustrojowych, aby walczyć z bakteriami chorobotwórczymi w formie biofilmu. Dodatkowo, dr inż. Ciecholewska-Juśko jest zaangażowana w prace nad wpływem wirującego pola magnetycznego na komórki mikroorganizmów. Roczne stypendium, które otrzyma nasza laureatka wynosi 30 tysięcy złotych Stypendium START przyznano po raz 31. Budżet programu wyniósł w tym roku ponad 3 mln złotych.