Informacje bieżące

Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski laureatem programu "Nauka dla Społeczeństwa II" 30.11.2023 14:53

Projekt pt. „System informatyczny do analizy bibliografii polskich tekstów naukowych” przygotowany przez dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego, prof. ZUT znalazł się na liście laureatów programu "Nauka dla Społeczeństwa II" i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 735 800,00 zł.

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w czterech obszarach: "Doskonałość naukowa", "Nauka dla innowacyjności", "Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość", "Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa". Wsparcie finansowe w II rozstrzygnięciu I edycji konkursu w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II otrzymało kolejnych 107 projektów upowszechniających naukę.

W ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa II" wsparcie finansowe otrzymują projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

W ramach realizacji projektu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym zamierza opracować system informatyczny oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, metody uczenia maszynowego oraz przetwarzanie języka naturalnego do automatycznej ekstrakcji cytowań z przypisów dolnych z tekstów naukowych w języku polskim. Wytworzony w projekcie system informatyczny zostanie udostępniony środowisku akademickiemu i wydawniczemu na otwartej licencji. Wykorzystanie tego narzędzia przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez wzbogacenia zasobów bibliograficznych o metadane polskich publikacji.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT