Informacje bieżące

Dr inż. Adrian Augustyniak liderem wśród LIDERÓW 28.11.2023 09:03

Projekt dra inż. Adriana Augustyniaka z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej WTiICh pt. „Opracowanie efektywnej technologii produkcji piocyjaniny” uzyskał najwyższą ocenę w tegorocznej XIV edycji programu LIDER oraz dofinansowanie w wysokości 1 249 325,00 zł.

Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W XIV konkursie Programu LIDER zaakceptowano do finansowania 41 projektów, na łączną kwotę: 70 334 420,00 zł.

Zwycięski projekt dotyczy znalezienia skutecznej metody produkcji piocyjaniny. Ta cenna cząsteczka w naturze produkowana jest wyłącznie przez bakterię Pseudomonas aeruginosa czyli cieszącą się złą sławą pałeczkę ropy błękitnej – główne źródło zakażeń szpitalnych. Piocyjanina wykazuje działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, przez co jest pożądanym produktem w rolnictwie (jako środek ochrony roślin) i w medycynie (we wspomaganiu leczenia). Niestety P. aeruginosa wytwarza tę substancję w różnych ilościach, a sam proces rzadko można powtórzyć, dlatego celem projektu jest opracowanie systemu wytwarzania piocyjaniny na skalę umożliwiającą jej zastosowania w rolnictwie.

Kierownik projektu jest biotechnologiem i mikrobiologiem specjalizującym się w oddziaływaniach czynników przeciwdrobnoustrojowych (w tym nanomateriałów) na komórki bakterii. Tytuł doktora uzyskał w 2019 na WBiHZ ZUT w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie biotechnologia.

 

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT