Informacje bieżące

Dr inż. Mirosław Mościcki wśród 100 osób docenionych za rozwój kompetencji cyfrowych w 2023 r. 20.02.2024 12:17

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce opublikowało listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w roku 2023. W gronie  laureatów „Listy 100” znalazł się dr inż. Mirosław Mościcki pracownik Wydziału Informatyki, kierownik Zespołu Dydaktycznego Technik Programowania w Katedrze Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa.

Poza działalnością dydaktyczną na WI ZUT nasz laureat prowadzi zajęcia z szeroko pojętego programowania dla uczniów Technikum Informatycznego SCI, a młodzież ze szczecińskich szkół średnich uczy programowania w języku Python w ramach Międzyszkolnego Koła Informatyki (MIKI) prowadzonego przez Wydział Informatyki ZUT.

Ponadto dr Mościcki, jest autorem trzech wolnorynkowych kwalifikacji zawodowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK): Programowanie w języku C/C++, Programowanie w języku Java oraz Programowanie w języku Python. Odpowiada również za koordynację współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki ZUT, Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI oraz Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) oraz nadzoruje współpracę pomiędzy uczelnią i firmą Huawei. 

W Kapitule konkursu znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych szczególnie skoncentrowanych na rozwijaniu kompetencji cyfrowych w Polsce.

„Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju indywidualnego i rozwoju kraju. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie” czytamy w uzasadnieniu ustanowienia nagrody.

„Lista 100” dostępna jest na stronie SPRUC:

 https://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/laureaci-listy-100-2023/

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT