Informacje bieżące

Dr inż. Paweł Sikora uzyskał stypendium indywidualne Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 25.02.2019 09:08

Dr Paweł Sikora, pracownik Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie zdobył stypendium indywidualne Marie Skłodowska-Curie Actions, przyznawane w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020

Projekt dr P. Sikory pt. Ultra-Lightweight Concrete for 3D printing technologies (akronim: Ultra-LightCon-3D) uzyskał ocenę 94,4/100 punktów. Stypendium realizowane będzie na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie (opiekun naukowy: prof. Dietmar Stephan) we współpracy z partnerem przemysłowym firmą SIKA AG przez okres 24 miesięcy. Pozwoli ono na kontynuację badań w ramach rozpoczętego stażu badawczego im. Bekkera.

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców. Budżet Programu wynosi 6 162 mln euro.

Adresatami Programu są:

  • indywidualni naukowcy,
  • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze),
  • przedsiębiorstwa (w tym MŚP),
  • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…,
  • organizacje międzynarodowe,
  • Wspólne Centrum Badawcze KE