Informacje bieżące

Dwie dyscypliny naukowe ZUT w Szczecinie z wyższą kategorią  10.08.2023 21:28

Decyzje zmieniające kategorie naukowe dla dyscyplin inżynieria materiałowa i inżynieria chemiczna otrzymał właśnie od Ministra Edukacji i Nauki JM Rektor ZUT. Profesor Jacek Wróbel odwołanie w tej sprawie skierował w marcu tego roku, powołując się na Kodeks Postępowania Administracyjnego.  

Inżynieria Materiałowa otrzymała kategorię „A+” (było „A”), natomiast Inżynieria Chemiczna awansowała z kategorii „B+” na „A”.  

Wyniki ewaluacji naukowej dotyczą lat 2017-2021. Przy zmianie oceny wzięto pod uwagę osiągnięcia publikacyjne pracowników naszego Uniwersytetu deklarujących wymienione dyscypliny. To m.in. jakość publikacji, wysokość środków zewnętrznych pozyskanych na projekty, w szczególności projekt pn. „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMiIPW)” oraz wpływ prowadzonych badań na otoczenie społeczno-gospodarcze. Mocnym argumentem do zmiany kategorii dla obu dyscyplin była również współpraca pomiędzy ZUT i Grupą Azoty S.A., która jest kluczowa dla naszego regionu, korzystnie wpływa na jego rozwój, przez co interes społeczny realizowany jest w stopniu wysokim.

Rekrutacja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie trwa. W tym roku ZUT nie może narzekać na brak chętnych do studiowania. Obecnie mamy blisko 150 kandydatów więcej niż rok temu. Na niektórych kierunkach wciąż są wolne miejsca.

Zapraszamy!  

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT