Informacje bieżące

Dzień Nauki Polskiej – nagroda dla prof. dra hab. inż. Ryszarda Pałki 19.02.2024 08:39

19 lutego, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, polska nauka obchodzi swoje święto. Z tej okazji w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. W gronie 15 naukowców uhonorowanych Nagrodą Ministra Nauki za całokształt dorobku znalazł się prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka.

Nagrody ministra nauki przyznawane są co roku. Kandydatów zgłaszają między innymi rady naukowe, rady wydziałów oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Podczas uroczystości minister Dariusz Wieczorek zwracał uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. – Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firmy powinny znaleźć się zobowiązywania do przekazywania środków na badania i rozwój. 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka jest cenionym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie napędów, silników i innych maszyn elektrycznych. Od wielu lat kieruje zbudowanym przez siebie zespołem pracowników Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych, w którym realizowane były liczne projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych. Był kierownikiem oraz wykonawcą w projektach Narodowego Centrum Nauki i projektach Europejskich, jak również współautorem kilku zgłoszeń patentowych m.in. dotyczących nowoczesnych silników elektrycznych. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Korea, Chiny i Indie).

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, poza kierowaniem Katedrą, pełnił w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, a wcześniej funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. W latach 2009-2016 był członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Był też członkiem pierwszej Rady Uczelni (2019-2020). Obecnie na Uczelni pełni On rolę Rzecznika Akademickiego (Ombudsmana), a także Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie (2017-2019), a także członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego (2008-2011 r.), członkiem Zarządu Głównego PTETiS (2021-2023 r.) i Przewodniczącym Rady Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (2015-2023 r.). Był także członkiem Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023 r.).

Aktualnie prof. Ryszard Pałka reprezentuje Uczelnię w licznych gremiach zewnętrznych m.in., Societas Humboldtiana Polonorum (w latach 2016-2019 jako wiceprezes), jest również wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Elektrycznych poznańskiego oddziału PAN. Prof. R. Pałka jest vice-przewodniczącym Oddziału Szczecińskiego PTETiS, członkiem Zarządu International Maglev Board (od 2018 r.) oraz członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT