Informacje bieżące

GlobalLogic Automotive LAB na Wydziale Informatyki 26.11.2018 12:11

„Zawsze dotrzymujemy słowa” – powiedział 20 listopada 2018 roku Piotr Krzysztofik, prezes firmy GlobalLogic Poland, podczas uroczystego otwarcia laboratorium GlobalLogic Automotive LAB. Laboratorium to jest wynikiem realizacji deklaracji wyrażonych w liście intencyjnym podpisanym w 24 kwietniu 2018 roku podczas konferencji „IT in Automotive” przez firmę GlobalLogic i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w obecności Michała Przepiery, Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.
Przecięcia wstęgi dokonali prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju ZUT, dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki, Przemysław Kołaczyński, GlobalLogic Poland, Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oraz Adrian Makowiak, student WI.
Laboratorium GlobalLogic Automotive LAB wyposażone jest w sześć zestawów ćwiczeniowych, na których zadania laboratoryjne może wykonywać jednocześnie dwunastu studentów. Zestawy te pozwolą studentom na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sprzętu i oprogramowania klasy Automotive IT.
Finalny kształt laboratorium jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z pracownikami firmy GlobalLogic, w szczególności z Przemysławem Kołaczyńskim. Wydział Informatyki jest zainteresowany dalszą rozbudową laboratorium. Podobną wolę wyraża także firma GlobalLogic Poland. Deklaracje wspierania rozwoju laboratorium złożyli także Michał Przepiera oraz prof. dr inż. Stefan Domek.
Mamy nadzieję, że laboratorium GlobalLogic Automotive LAB będzie tętniło życiem i będzie dostosowywane zarówno do zmieniających się potrzeb dydaktycznych jak również badawczo-rozwojowych.
O uroczystości otwarcia laboratorium pisały media, m.in. Kurier Szczeciński, Głos Pomorski  oraz Radio Szczecin.