Informacje bieżące

Granty na projekty badawcze dla naukowców z ZUT-u od Narodowego Centrum Nauki 28.11.2019 14:30

Prof. Mirosława El Fray, prof. Sylwia Mozia oraz prof. Urszula Narkiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, otrzymały prawie 4,5 mln zł na realizację swoich projektów badawczych. Na listach rankingowych konkursu OPUS 17 i PRELUDIUM 17 znalazło się ponad pół tysiąca projektów o wartości 390,3 mln zł.

 

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray otrzymała 1 522 052 zł na prowadzenie badań dot. hybrydowych ielastomerowych sieci polimerowych: synteza, struktura i właściwości. Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz w ramach przyznanych środków - 859 900 zł - zbada właściwości kompozytów na bazie związków metali osadzonych na mikroporowatych materiałach węglowych, otrzymanych poprzez zwęglanie żywic fenolowych. Natomiast prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, która otrzymała 1 981 820 zł zrealizuje projekt badawczy dot. fotokatalitycznych reaktorów membranowych z membranami zanurzeniowymi do oczyszczania ścieków.

Granty NCN umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych (tzw. koszty bezpośrednie).

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wnioski były najczęściej składane przez uczelnie (274), osoby fizyczne (111) oraz instytuty naukowe PAN (80). Zwycięskie granty będą realizowane w 109 jednostkach w całej Polsce.

Na zdjęciu prof. Mirosława El Fray