Informacje bieżące

Innowacje wychodzą z cienia. Szczecińscy naukowcy na 9. Forum Inteligentnego Rozwoju 08.07.2024 09:20

Naukowcy i władze polskich uczelni, przedsiębiorcy i inwestorzy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej – niemal 200 osób spotkało się 20 czerwca 2024 r. na 34. piętrze biurowca Olivia Star w Gdańsku Oliwie, by promować zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania z myślą o przyszłość technologii i gospodarki. To kolejna edycja FIR z udziałem naukowców z ZUT.

Dziekan WTiICh, prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy zaproszony do udziału w Panelu Prezentacyjnym „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” mówił o roli uczelni w kreowaniu innowacji. Co więcej, za kompleksową działalność badawczo-rozwojową w obszarze technologii i inżynierii chemicznej, w tym za kierowanie licznymi projektami naukowymi oraz autorstwo kilkudziesięciu patentów prof. Rakoczy został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem „Lider Inteligentnego Rozwoju”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również dwaj inni naukowcy ZUT uhonorowani statuetkami „Naukowiec Przyszłości”. Dra hab. inż. Pawła Sikorę, prof. ZUT z Katedry Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej WBiIŚ nagrodzono za badania nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w budownictwie, w tym m.in. nanotechnologii oraz druku 3D. Doceniono innowacyjną na skalę światową działalność Laureata, której odzwierciedleniem jest dwukrotne znalezienie się na liście „World’s TOP 2% Scientists” w latach 2022 i 2023 oraz działania podjęte w celu promocji opracowywanych, innowacyjnych rozwiązań. Prof. Sikora kieruje projektem badawczym (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D).

Dra inż. Adriana Antosika, wyróżniono za pionierskie badania nad klejami silikonowymi odpornymi termicznie pod obciążeniem, które przyczyniają się do inteligentnego rozwoju gospodarki. Dr Antosik jest adiunktem w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT; kierował projektem realizowanym w programie LIDER NCBR.

Celem FIR jest promocja badań naukowych, innowacji technologicznych i społecznych, projektów rozwojowych, badań przemysłowych i cennych inicjatyw samorządowych – a także ich autorów – innowatorów z różnych branż gospodarki i dziedzin nauki – osób inspirujących, szukających szans dla rozwoju własnej działalności, także we współpracy międzybranżowej, pozabadawczej. Spotkanie uczestników FIR jest również ważnym wydarzeniem networkingowym tworzącym optymalne warunki współpracy nauki i biznesu z aktywnym wsparciem administracji.

Relacja z 9. FIR dostępna jest na YouTube, a kolejne jubileuszowe 10. Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2024 r. w Uniejowie.

Fot. Materiały prasowe 9. FIR