Informacje bieżące

Inteligentne ule w Zwierzętarni ZUT w Szczecinie 12.09.2023 11:42

Pszczoły w pasiece Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą monitorowane 24 godziny na dobę.


Urządzenia zaopatrzone w czujniki montowane były w ubiegłym tygodniu w 8 ulach pasieki ZUT. Na bieżąco będą podawać informacje dotyczące wilgotności, temperatury oraz natężenia dźwięku w pszczelich rodzinach. Ponadto, pod ulami zamontowano wagi mierzące zmiany przybytków i ubytków w ulach. Także na zewnątrz będą zainstalowane czujniki do monitorowania warunków zewnętrznych.

W sumie to 8 zestawów pomiarowych – 3 bardziej rozbudowane (w ulach na czas wychowu matek) i 5 nieco mniej skompilowanych.

System wysyła dane, które są udostępniane w aplikacji na telefonie lub komputerze. Aparatura wyposażona jest w panele słoneczne, więc nie wymaga poboru innej energii. Uzyskane informacje nasza naukowczyni wykorzysta w badaniach dotyczących hodowli pszczół na terenach miejskich.

Zakup i montaż kilkudziesięciu czujników kosztował ok. 20 tys. zł. W sumie w pasiece Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest ponad 20 uli. Pszczoły produkują w nich miód z nektaru i spadzi okolicznych drzew – akacji, klonów, lip oraz roślin ozdobnych z kolekcji pobliskiego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Badania na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Pracowni Pszczelnictwa ZUT prowadzi dr inż. Alicji Auriga.

 Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT