Informacje bieżące

Inżynier w Szczecinie, magister w Waszyngtonie - stypendium Fulbrighta dla Weroniki Witkowskiej 13.06.2024 13:00

Wsparcie mentoringowe najzdolniejszych studentów ZUT działa! Zeszłoroczna absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, pani Weronika Witkowska, laureatka Szkoły Orłów ZUT, zdobyła prestiżowe stypendium Fulbrighta. We wrześniu zaczyna studia magisterskie w Waszyngtonie na Georgetown University (MSc in Environment and Sustainability Management). To ogromny sukces, jako że konkurencja w programach Fulbrighta, jak i na Uniwersytecie jest niezwykle duża. Z wielką satysfakcją przytaczamy wypowiedź absolwentki na temat wsparcia i możliwości, które otworzyła przed nią Szkoła Orłów ZUT, autorski program mentoringowy, który nasza Uczelnia oferuje już piąty rok:

Wysokie wymagania i inspirujące otoczenie Szkoły Orłów ZUT nauczyły mnie nie tylko prowadzenia badań naukowych, lecz również dyscypliny i determinacji w osiąganiu celów. Dzięki stałemu kontaktowi z moimi mentorami, prof. Andrzejem Jardziochem i kierownikiem Szkoły prof. Piotrem Sulikowskim, już na poziomie studiów pierwszego stopnia miałam możliwość prowadzenia badań naukowych w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w środowisku produkcyjnym, jak również jej zastosowania w przemyśle modowym. Dzięki Szkole Orłów mogłam rozwijać swoje pasje już od początku studiów, co pomogło i ułatwiło mi określenie przyszłych celów zawodowych i naukowych.

Ponadto, wraz z pomocą obu profesorów napisałam swoje pierwsze artykuły naukowe, co nie tylko znacznie usprawniło późniejsze pisanie pracy dyplomowej, lecz również nauczyło mnie prowadzenia dogłębnej analizy i weryfikacji wartościowych źródeł naukowych. W niezwykłym tempie rozwinęłam umiejętność krytycznego myślenia oraz precyzyjnego i jasnego formułowania argumentów. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w organizacji i zarządzaniu czasem, aby skutecznie realizować poszczególne etapy pracy badawczej. Mentoring Szkoły Orłów spowodował, że zaczęłam rozważać studia magisterskie za granicą.

Prof. Piotr Sulikowski, kierownik Szkoły w mentoringowy sposób wspierał mnie w całym procesie aplikacji o stypendium Fulbrighta. Pomagał m.in. z dokumentami, rekomendacjami oraz w jak najlepszym przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dałam z siebie wszystko i udało się! To dla mnie wielkie osiągnięcie (wskaźnik sukcesu w konkursie stypendialnym Komisji Fulbrighta wyniósł poniżej 7%), a przede wszystkim jest to realizacja marzenia.  Już w sierpniu zacznę studia magisterskie w Waszyngtonie, DC.

Uważam, że doświadczenia, wiedza i wsparcie zapewnione przez Szkołę Orłów ZUT były fundamentem mojego sukcesu w aplikacji o stypendium Fulbright Graduate Student Award oraz otworzyły przede mną drzwi do dalszego rozwoju naukowego i kariery międzynarodowej.

Fot. Materiały prasowe WIMiM ZUT

Grafika: Weronika Witkowska

 

Szkoła Orłów ZUT to możliwość uczenia się od najlepszych, a zarazem doskonały start kariery naukowej. Dzięki opiece mentorskiej doświadczonych naukowców, najzdolniejsi studenci mogą rozwijać swoje pasje, realizować ambitne cele oraz zdobywać praktyczne umiejętności. Aktywny udział w nowych projektach badawczych przynosi efekty w postaci publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych oraz kolejnych projektów. Uwieńczeniem tych sukcesów są stypendia Ministra Nauki, uzyskane granty badawcze i staże naukowe oraz doskonałe przygotowanie do kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 Fot. Maria Bitel