Informacje bieżące

IX Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików 13.02.2024 14:12

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 14 maja 2024 r. Organizatorami sympozjum są: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sympozjum dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe oraz wykonującym prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi. Sympozjum ma charakter dydaktyczno-naukowy.

Osoby chcące wziąć udział w Sympozjum proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem oraz oświadczeniem w terminie do 5 kwietnia 2024 r. na adres: ssmch2024@zut.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie formy przedstawienia swoich badań naukowych (15 minutowe wystąpienie ustne lub poster). Podczas Sympozjum odbędzie się quiz dotyczący życia Profesora Jana Czochralskiego oraz prowadzonych przez niego badań naukowych. Prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Sympozjum. Przewidziane są nagrody za trzy najlepsze wystąpienia ustne oraz poster, a także nagroda dla zwycięzcy quizu.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii. Nieprzekraczalny termin nadsyłania manuskryptu monografii upływa 15 kwietnia 2024 r.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł plus VAT(23 %). Opłata za publikację monografii wynosi 300 zł plus VAT(23 %) i ponoszona będzie po jej zaakceptowaniu przez recenzentów i redaktorów.

Opłaty za uczestnictwo w konferencji oraz za monografię należy wnosić na konto:

38 1600 1462 1024 7674 0000 0007 (BNP Paribas)

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „Opłata za uczestnictwo – IX SSMCh 2024” lub „Opłata za monografię 2024”.

 

Do pobrania:

szablon streszczenie

szablon monografia

szablon oświadczenie

 

MIEJSCE SYMPOZJUM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin