Informacje bieżące

Jubileuszowe spotkanie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 01.07.2024 07:00

W wyjątkowo gorącej atmosferze Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa świętował w piątek 28 czerwca 2024 r. 70 lat swojej działalności.
Auditorium Maximum im. Profesora Mariana Lityńskiego zgromadziło Władze Uczelni, reprezentację Kolegium Dziekańskiego, pracowników i emerytowanych pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli środowiska akademickiego z całej Polski. Wśród obecnych znaleźli się absolwenci Wydziału Rolnego Wyższej Szkoły Rolniczej, Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz najmłodsi – absolwenci i studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, który pod tą nazwą funkcjonuje od 2001 roku.

 JM Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel, należący do grona naukowców WKŚiR, również tu rozwijał swoją karierę w obszarze organizacyjnym Wydziału, a później uczelni. W swoim przemówieniu inaugurującym podkreślił potencjał i możliwości WKŚiR oraz to, jak ważny wkład wniósł on w rozwój zielonej gospodarki w regionie. Prof. Wróbel doceniając to, co minione, odniósł się również do przyszłości:

- Jubileusz to bardzo piękny czas dla nas wszystkich. To czas podsumowań, czas wspomnień, ale też czas nakreślania planów na przyszłość: jak dalej się rozwijać naukowo, jak kształcić młode pokolenia – dla gospodarki, dla kraju, dla przyszłych wyzwań. I takie plany również na tym wydziale są.

List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusza Wieczorka, przekazała Urszula Nawrocka z Gabinetu Politycznego Ministra. Na ręce Władz Wydziału gratulacje znakomitego jubileuszu złożyli Justyna Jakubowicz-Dziduch - dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik - dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich wspólnie z reprezentantami władz uczelni rolniczych oraz dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT - dziekan WBiHZ ZUT wraz z przedstawicielami Kolegium Dziekańskiego. Dr inż. Dorota Dżega-Pieruszkiewicz, prof. ZPSB odczytała życzenia od dr Justyny Osuch-Mallett, prof. ZPSB, a mgr Maciej Dąbrowski – od Dyrektor I LO w Szczecinie mgr Ewy Budziach. Dr inż. Sławomir Konieczny, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gratulując sukcesów zebranym, w swoim wystąpieniu potwierdził opinię, że Wydział kształci doskonałych specjalistów.

Uwieńczeniem oficjalnych obchodów jubileuszu było wręczenie medali Primo Loco, którymi uhonorowano emerytowanych profesorów oraz pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1.      Prof. dr hab. Yuri Chigarev;

2.      Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka;

3.      Prof. dr hab. Stefan Friedrich;

4.      Prof. dr hab. Barbara Marska;

5.      Prof. dr hab. Piotr Masojć;

6.      Prof. dr hab. Bożena Michalska;

7.      Prof. dr hab. Elżbieta Skórska;

8.      Prof. dr hab. Sławomir Stankowski;

9.      Prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski;

10.  Prof. dr hab. Teresa Wojcieszczuk;

11.  Mgr inż. Przemysław Tomczak;

12.  Mgr Maria Sus, odchodząca wkrótce na emeryturę kierownik dziekanatu WKŚiR, na ręce której Dziekan prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński złożył specjalne podziękowania.

Medale Primo Loco wręczono również władzom wydziałów kształcących na kierunkach w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uhonorowani zostali:

1.      Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

2.      Prof. dr hab. Barbara Kołodziej – Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

3.      Prof. dr hab. Bogdan Kulig – Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie;

4.      Prof. dr hab. Daniel Lipiński – Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

5.      Dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego;

6.      Dr hab. Jacek Sosnowski – Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach;

7.      Prof. dr hab. Bogdan Stępień – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

8.      Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

9.      Prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich;

10.  Prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oficjalną część obchodów zakończył mocnym akcentem Dziekan prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński przekazując swój łańcuch – symbol władzy na Wydziale, Pani dr hab. inż. Annie Jaroszewskiej, prof. ZUT, której Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman powierzył pełnienie funkcji dziekana WKŚiR od 1 września 2024 r. Prof. Arkadiusz Telesiński w nowej kadencji obejmie funkcję prorektora ds. studenckich ZUT w Szczecinie.

Ponadto, w ramach obchodów jubileuszu nadano sali wykładowej nr 14 imię prof. dr. hab. inż. Mariana Piecha (pioniera szczecińskiego doświadczalnictwa, eksperta w dziedzinie hodowli zbóż, rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1993-96) oraz zaprezentowano film o Wydziale. Nie zabrakło okazji do spotkań w gronie znajomych i współpracowników w Katedrach. Obchody uświetnił koncert Chóru Kameralnego ZUT w Szczecinie pod batutą prof. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, zorganizowany z tej okazji w gościnnych wnętrzach Willi Lentza.

WKŚiR wciąż pozostaje krajowym liderem pod względem jakości prowadzonych badań, liczby publikacji oraz wkładu jaki wnosi w dziedzinę nauk rolniczych, czego potwierdzeniem jest kategoria A przyznana po ewaluacji dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Naukowcy ze Słowackiego, których praca jest blisko związana ze środowiskiem naturalnym człowieka, wnoszą w życie Uczelni świeże spojrzenie. Idą z duchem czasu prowadząc badania w obszarach szczególnie istotnych w obliczu zmian klimatycznych, niepokojów o jakość żywności czy poszukiwań alternatywnych i ekologicznych źródeł energii. Wśród badaczy i badaczek WKŚiR są uznani w kraju wynalazcy, a wśród absolwentów - poszukiwani i doceniani specjaliści w dziedzinach, których rozwój jest niezbędny do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa, kontynuowania transformacji w stronę zielonego przemysłu czy prowadzenia bardziej zrównoważonej gospodarki.

Fot. Michał Bartnicki oraz Kamila Kozioł/ZUT