Informacje bieżące

Judit Eva Puskas doktorem honoris causa ZUT 17.11.2023 08:01

Po raz jedenasty w historii uczelni i po raz drugi w tym roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nadał uroczyście tytuł doktora honoris causa. Podczas ceremonii w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii najwyższy honorowy stopień naukowy otrzymała pani profesor Judit Eva Puskas z The Ohio State University.

Profesor Puskas jest uznanym międzynarodowym autorytetem i twórcą szkoły naukowej elastomerów termoplastycznych i kauczuków. Wykształcenie inżynierskie w zakresie polimerów oraz tytuł doktora w dziedzinie technologii tworzyw sztucznych i gumy zdobyła na Węgrzech. Po 1980 r. rozwijała swoją karierę za oceanem współpracując z uczelniami w USA i w Kanadzie.

Praca pani profesor wniosła znaczny wkład w rozwój medycyny. Opracowała m.in. metodę funkcjonalizacji polimerów z wykorzystaniem katalizy enzymatycznej jako nośników związków diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu nowotworów.  Efektem jej prac są także bezpieczne implanty piersi o właściwościach przeciwnowotworowych i diagnostycznych. Jednym z życiowych osiągnięć prof. Puskas jest wynalezienie kopolimeru blokowego stosowanego jako powłoka w ratujących życie stentach naczyń krwionośnych.

Równolegle z karierą uniwersytecką prof. Puskas aktywnie współpracowała z przemysłem. Jako konsultant naukowy opracowała wiele patentów, wdrożeń i rozwiązań technologicznych. Za swoje osiągnięcia prof. Puskas została wybrana na członka Narodowej Akademii Inżynierów Stanów Zjednoczonych Ameryki - Rocznik 2023 oraz, jako jedyna kobieta wśród wybitnych naukowców, otrzymała Złoty Medal Charlesa Goodyeara, najwyższą nagrodę przyznawaną przez Rubber Division of the American Chemical Society od 1941 roku.

Profesor Puskas od ponad dwudziestu lat współpracuje naukowo z obecną Katedrą Inżynierii Polimerów i Biomateriałów (dawnym Instytutem Polimerów). Jak podkreśliła w laudacji na cześć wyróżnionej prof. Mirosława El Fray, profesor Puskas była szczególnie otwarta na współpracę z naszą Uczelnią, czego wyrazem były liczne staże pracowników i doktorantów oraz trwająca do dziś współpraca w ramach grantów międzynarodowych.

Fotorelacja z wydarzenia

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT