Informacje bieżące

Licealiści na uniwersytecie. ZUT podpisał umowę o współpracy 01.07.2021 14:17

Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uczelnia i szkoła podpisały w tej sprawie umowę.

 

W ramach współpracy uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach otwartych, konferencjach oraz w praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Zakres zajęć i tematów, które ZUT zaoferował licealistom związany jest z kierunkami prowadzonymi przez uczelnię między innymi: chemią, technologią chemiczną, zootechniką, kynologią, odnawialnymi źródłami energii czy ochroną środowiska.  

Porozumienie o współpracy zawarto 23 czerwca. Sygnowali je ze strony uczelni: prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Bożena Ulchurska-Jackowska, dyrektorka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.